Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i spełniającej się nadziei,
czas odradzania się wiary w moc Zmartwychwstałego,
ale również wiary w siłę i dobro człowieka.
Życzę, aby tegoroczne Święta umocniły nas w tej wierze,
napełniły pokojem i radością, a nade wszystko były wolne od trosk.

Dziekan Wydziału Elektroniki WAT
prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet