Kamil Olszewski – student IV roku specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa na kierunku elektronika i telekomunikacja zwyciężył w organizowanym po raz siódmy Konkursie o Miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia, odbywającego się w ramach seminarium firm branżowych, jest Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT.

Adresatami konkursu organizowanego przez Instytut Systemów Elektronicznych są w głównej mierze studenci specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa kierunku elektronika i telekomunikacja. Tematem przewodnim tegorocznej VII edycji Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa była „Współpraca Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa z systemami Monitoringu Wizyjnego”. Studenci mieli do rozwiązania 20 pytań testowych na temat wszystkich elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Kadra dydaktyczna Instytutu Systemów Elektronicznych przygotowując pytania, przy współudziale Polskiej Izby Systemów Alarmowych, brała pod uwagę wiedzę przekazywaną w przedmiotach specjalistycznych ujętych w planie studiów. Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy uczestniczące w spotkaniu.

Seminarium i konkurs zostały zorganizowane w formie zdalnej przy znaczącym udziale firm, z którymi WAT współpracuje. Wśród uczestników byli przedstawiciele: AAT Systemy Bezpieczeństwa, Bosch Security Systems, Hik Vision, ICS Polska, ID Electronics, Janex International, MR System, Polon-Alfa, Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA), Pulsar, Roger, Satel, Schrack Seconet oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Dwie firmy oraz partner akademicki uczestniczyli po raz pierwszy.

W konkursie przyznano również tytuły wicemistrzów. Zostali nimi: Damian Boguski – pierwszy wicemistrz i Marek Ledworowski – drugi wicemistrz. Kolejnych siedmiu laureatów z największą liczbę punktów otrzymało wyróżnienia. W grupie tej znaleźli się: Kamil Słomka, Maciej Kalinowski, Adrian Kwieciński, Weronika Kufera, Paweł Wołkowicz, Ernest Lechański i Piotr Wiski.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne rozdanie nagród rzeczowych w Konkursie o miano MESB, ufundowanych przez zaproszone firmy, będzie przeprowadzone w późniejszym terminie, który zostanie uzgodniony z Gośćmi Seminarium po analizie aktualnej sytuacji epidemicznej.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM !

Komitet organizacyjny SBESB
fot. Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki WAT

na podstawie wat.edu.pl