Skład zespołu:

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET

 • ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 • dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 • dr inż. Dominik SONDEJ
 • dr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
 • dr inż. Paweł DĄBAL
 • dr inż. Zbigniew JACHNA
 • dr inż. Andrzej PONIECKI
 • dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
 • por. mgr inż. Sylwia ZAWADZKA
 • mgr inż. Jakub TYBURSKI
 • mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
 • mgr inż. Adrian NIGOT (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Układy i systemy cyfrowe.
 • Precyzyjna metrologia czasu.
 • Energooszczędne systemy mikroprocesorowe.
 • Sensory i urządzenia krańcowe IoT.
 • Przetwarzanie danych w autonomicznych systemach czasu rzeczywistego.
 • Systemy cyfrowe i algorytmy przetwarzania danych w bioinżynierii.

Bieżące prace badawcze:

 • 2020–2022 NCBR, Umowa nr DOBR/0001/RON/ID1/2013 (PBR/25-091/2013/WAT), projekt niejawny, kr. ROTOR;
 • 2021–2024 NCBiR, Umowa nr DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2021 (PPFNF/17-201/2021/WAT), „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej” kr. SWD-EwMED;
 • 2021 WAT (UGB/22-851/2021/WAT), „Adaptacyjna kalibracja precyzyjnych scalonych liczników czasu”;
 • 2022 WAT (UGB/22-739/2022/WAT), „Adaptacyjna kalibracja precyzyjnych scalonych liczników czasu”;
 • 2023 WAT (UGB/22-858/2023/WAT), „Zaawansowane metody pomiaru i przetwarzania danych w zastosowaniach metrologii czasu i aparaturze medycznej”.