W dniu 30 września 2022 r., w obecności Dziekana Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszarda Szpleta, kadry kierowniczej Instytutu Systemów Łączności oraz pracowników, odbyło się uroczyste pożegnanie Pana dr. inż. Mariana Wrażenia, który zakończył pracę zawodową po 43 latach w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Dyrektor Instytutu Systemów Łączności płk dr hab. inż. Jan Kelner w imieniu własnym,  kierownictwa Instytutu oraz pracowników podziękował za bardzo aktywną i twórczą pracę na rzecz Instytutu. Podkreślił duży wkład pracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej Instytutu. Życzył wielu kolejnych sukcesów oraz powodzenia w realizacji planów, pasji i zamierzeń w życiu prywatnym.

Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz społeczności Wydziału Elektroniki złożył również Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, który wręczył dr. inż. Marianowi Wrażeniowi pamiątkowy dyplom z podziękowaniami i uznaniem za wieloletnie rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych oraz okolicznościowy ryngraf.

Na zakończenie głos zabrał Kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych dr inż. Piotr Łubkowski, który podkreślił ogromny wkład Pana dr. inż. Mariana Wrażenia w dorobek dydaktyczny i naukowy zakładu, sprawowanie przez szereg lat funkcji Kierownika zakładu oraz znakomitą opinię wśród studentów. Kierownik zakładu wręczył pamiątkową statuetkę z podziękowaniami.

Dr inż. Marian Wrażeń podziękował wszystkim za miłe i ciepłe słowa. Życzył Instytutowi i Wydziałowi sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a pracownikom zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Na koniec zebrani pracownicy Instytutu złożyli podziękowania i życzenia kończącemu pracę dr. inż. Marianowi Wrażeniowi.