Od 12 lipca do 16 sierpnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu Innowator Mazowsza. Zgłaszać można się w jednej spośród dwóch kategorii: Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Naukowiec. Łączna pula nagród wynosi aż 113 000 zł, a w każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienia i nagrody od Partnerów.

Jeżeli zakończenie przewodu doktorskiego jest już za Tobą albo po 1 stycznia 2018 r. uzyskałaś/uzyskałeś tytuł doktora, Twoja praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej lub wysoce możliwe do wdrożenia, to czekamy właśnie na Ciebie!

Więcej o konkursie: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/innowator-mazowsza/xiv-edycja-konkursu.html

Serdecznie zachęcamy do udziału. W poprzednich latach pracownicy Wydziału Elektroniki zostali uhonorowani w tym konkursie nagrodami i wyróżnieniami:

2008 Zbigniew Piotrowski  za pracę pt. Efektywna metoda kodowania i dekodowania znaku wodnego zawartego w paśmie sygnału audiofonicznego

2011 Jan Kelner za pracę pt.  Analiza doplerowskiej metody lokalizacji źródeł emisji fal radiowych

2014 Ewelina Majda za pracę pt. Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy