W dniu 22.01.2022 r. Koło Naukowe Elektroników zorganizowało dla studentów Wydziału Elektroniki szkolenie dotyczące Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT).  Program szkoleniowy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie Internetu Rzeczy obejmował m. in zagadnienia z zakresu:

  • Czym jest Internet Rzeczy?
  • Zalety i wady Internetu Rzeczy
  • Bluetooth Low Energy
  • Jak wykorzystać Internet Rzeczy
  • Czym jest Blockchain i co ma wspólnego z IoT?
  • Komunikacja to klucz do sukcesu – słów parę o protokołach
  • Światowi gracze technologiczni – przegląd dostawców

Szkolenie poprowadziła firma NobleProg. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w nim studentów. W szkoleniu wzięło udział 21 studentów, zarówno studiów cywilnych, wojskowych jak i przedstawiciele studentów niestacjonarnych, którzy pozytywnie wyrażali się o zakresie szkolenia.  Uczestnictwo w szkoleniu zostało potwierdzone certyfikatem wystawionym przez firmę NobleProg.

Prowadzący szkolenie wprowadza studentów w tematykę IoT

Zadowoleni studenci podczas szkolenia – 22.01.2022 r.

Wydział Elektroniki składa podziękowania dla Zarządu Koła Naukowego Elektroników
za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.