Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2022/2023 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP

na stronie https://e-learning.wat.edu.pl
w terminie od 1 do 17 października 2022 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Zaliczenie przedmiotowego szkolenia jest warunkiem uczestnictwa studenta w zajęciach - w szczególności w zajęciach praktycznych.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych lub  Szkolenie BHP dla studentów wojskowych