W dniu 30 września 2022 r. odbyła się centralna inauguracja roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Na inauguracji JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK wyróżnił sześciu studentów Nagrodą Rektora za najlepszą pracę dyplomową. Wśród nich znalazło się dwóch studentów Wydziału Elektroniki WAT.

W kategorii prac magisterskich mgr inż. Michał KARWACKI uzyskał II miejsce za pracę pt. „Analiza właściwości wybranych algorytmów estymacji prędkości radialnej w radarze impulsowo-dopplerowskim” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra SERAFINA.

W kategorii prac inżynierskich/licencjackich I miejsce zdobył inż. Kacper JANOWSKI za pracę pt. „Graficzny interfejs licznika czasu”. Promotorem pracy jest dr inż. Dominik SONDEJ.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!