22 czerwca 2022 roku studenci drugiego roku kierunku energetyka uczestniczyli w wycieczce technicznej zorganizowanej przez nasz Wydział. Celem wyjazdu było poznanie układów zasilająco – rozdzielczych należących i eksploatowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Studenci poznali układy technologiczne zabezpieczeń zwarciowych oraz układy izolacyjne i pomiarowe linii wysokich napięć.

Pierwszym obiektem, z którym zapoznano studentów była napowietrzna rozdzielnia wysokiego napięcia 220kV/110kV/15kV MORY z trzema transformatorami o mocy 160 MVA. Stacja wyposażona jest w 15 pól o napięciu 220 kV, 25 pól 110 kV oraz w kilka pól średniego napięcia 15kV. Stacja przeszła gruntowną modernizację w 2004 roku w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości zasilania odbiorców i zachowanie bezpieczeństwa dostaw energii, co było niewątpliwym sukcesem inżynieryjnym. Drugim obiektem była napowietrzno – wnętrzowa stacja 400kV/220kV/110kV OŁTARZEW. Stacja jest wyposażona w wyłączniki z izolacją zawierającą SF6. Stacja jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, w obecnym układzie technologicznym została oddana do eksploatacji w 2014 roku. Na terenie stacji zabudowane są trzy transformatory 400kV/220kV/100kV o mocy 500MVA i są jedne z największych transformatorów eksploatowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Stacja OŁTARZEW jest kluczowym obiektem rozdzielczym, do którego doprowadzone są linie przesyłowe z kilku elektrowni systemowych m.in. Kozienice, Bełchatów, Opole i Jaworzno. Zapewnia bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej dla aglomeracji warszawskiej oraz jest jednym z obiektów rozdzielczych połączenia elektroenergetycznego transgranicznego Polska – Litwa.

Opiekę merytoryczną na terenie obydwu stacji zapewniali pracownicy PSE S.A. nadzorujący eksploatację techniczną sieci i urządzeń, za co bardzo im dziękujemy.

tekst: Bogdan Perka