W dniach 25-26 kwietnia 2023 r. odbyło się VIII Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB) połączone z konkursem dla studentów o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT przy współudziale wiodących firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Otwierając seminarium, Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił wagę spotkań firm branżowych ze studentami z punktu widzenia właściwego kształtowania procesu dydaktycznego. W otwarciu wydarzenia uczestniczył także Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji seminarium były „Najnowsze rozwiązania produktowe oraz ich integracja z systemami kontroli dostępu”. Wystąpienia uczestników w głównej mierze koncentrowały się na prezentacji najnowszych rozwiązań i wskazywaniu możliwości ich integracji z innymi systemami bezpieczeństwa.

Spośród ponad 20 partnerów z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa, z którymi uczelnia współpracuje od wielu lat, w tegorocznym wydarzeniu aktywnie uczestniczyło 15 z nich: AAT Systemy Bezpieczeństwa, Assa Abloy, Bosch Security and Safety Systems, CBC Poland, HikVision, ICS Polska, ID Electronics, Janex International, Polon-Alfa, Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA), Pulsar, Roger, Satel, Schrack Seconet oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Do grupy uczestników w tym roku dołączyły kolejne trzy firmy.

Od samego początku, tj. od 2016 roku, integralną częścią SBESB jest konkurs adresowany głównie do studentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa kierunku elektronika i telekomunikacja o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 10 laureatów. Zwycięzcą i zdobywcą statuetki został inż. Piotr Wiski, student kierunku elektronika i telekomunikacja (studia II stopnia). Tytuł pierwszego i drugiego wicemistrza wywalczyli odpowiednio inż. Adrian Gronowski i Filip Zalewski. Kolejnych siedmiu laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, otrzymało wyróżnienia. W grupie tej znaleźli się: Natalia Jaśtak, Kacper Bodecki, Michał Krakowiak, inż. Kamil Olszewski, Maciej Krzyszkowski, Tomasz Żbikowski i Marek Ledworowski.

Seminarium spotykało się z dużym zainteresowaniem studentów WAT oraz przedstawicieli firm będących zarówno producentami, jak i dystrybutorami sprzętu oraz rozwiązań projektowych dla branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa. „Łączą nas wspólne dobrze pojęte interesy w zakresie dbania o dobrą jakość kształcenia naszych absolwentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja. Partnerzy przemysłowi od lat wspierają Wydział Elektroniki w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich, a przede wszystkim wzbogacają bazę laboratoryjną Wydziału, przekazując cenny sprzęt w postaci stanowisk laboratoryjnych. Wiele z tych firm może poszczycić się prowadzeniem działalności w ponad 70 krajach z sukcesem eksportując Polskie produkty, jak i wdrażając wiodące rozwiązania globalne na terenie naszego kraju” – podsumowuje dr hab. inż. Zbigniew Watral, Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL.

Współtwórcą specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa, prowadzonej na kierunku elektronika i telekomunikacja, jest śp. prof. Mieczysław Szustakowski, wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Optoelektroniki WAT.

Komitet organizacyjny SBESB
fot. Katarzyna Puciłowska