Ponad 30 uczestników reprezentujących różne obszary tematyczne uczestniczyło w odbywającej się po raz 37 na Wydziale Elektroniki WAT Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców – SECON 2023. Organizatorem wydarzenia był Wydział Elektroniki (WEL) WAT, Koło Naukowe Elektroników i Koło Naukowe Energetyków. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Tematyka referatów przedstawionych w trakcie konferencji obejmowała różnorodne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych elektroniki, telekomunikacji i elektroenergetyki, co stwarza uczestnikom możliwości nie tylko poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wspomnianych obszarach, ale także podzielenia się z otoczeniem nowymi, często nowatorskimi, rozwiązaniami, nawiązania nowych znajomości oraz zdobycia pierwszych doświadczeń w zakresie prezentowania własnych opracowań.

Uroczystego otwarcia konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2023 r. w Radiowym Centrum Naukowo Dydaktycznym Wydziału Elektroniki WAT, dokonał Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet. Wykład inauguracyjny pt. „Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych” wygłosił dr inż. Paweł Skokowski z Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki.

Wszystkie zgłoszone referaty poddano recenzji przed ich zaprezentowaniem. Jednocześnie w trakcie konferencji przedstawiciele komitetu programowego oceniali wygłoszone referaty. W pierwszym dniu konferencji komisja pracowała w składzie: prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak,– przewodniczący, dr inż. Paweł Kwiatkowski, dr inż. Bogdan Perka. W drugim dniu komisji przewodniczył dr hab. inż. Jacek Jakubowski  wspierany przez dr. inż. Grzegorza Czopika oraz dr. inż. Michała Wiśniosa.

Ocena komisji była podstawą do wyróżnienia 10 referatów i uhonorowania ich nagrodami książkowymi oraz rekomendacją do druku we wskazanych przez recenzentów, punktowanych czasopismach krajowych („Biuletyn WAT”). Wyróżnione referaty zostały wygłoszone przez studentów i doktorantów zarówno naszej Uczelni (Wydział Elektroniki , Instytut Optoelektroniki) jak i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystego wręczenia zarówno nagród jak i certyfikatów uczestnictwa w konferencji dokonał Rektor-Komendant na wydziałowym pikniku w dniu 14 czerwca 2023 r.

Konferencja SECON to doskonały przykład wspierania studenckiej działalności naukowej. 2 dni sesji tematycznych w murach uczelni to doskonała okazja do wymiany dobrych praktyk pomiędzy studentami. To również doskonała okazja do pobudzenia innowacyjnego, nowego i kreatywnego podejścia do tworzenia nowych projektów naukowych.

Tekst i fot. Wydział Elektroniki WAT