Terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w roku akademickim 2021/2022:

20.10.2021 r.
17.11.2021 r.
15.12.2021 r.
19.01.2022 r.
16.02.2022 r.
16.03.2022 r.
20.04.2022 r.
18.05.2022 r.
15.06.2022 r.
13.07.2022 r.
14.09.2022 r.