W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się na Wydziale Elektroniki spotkanie z firmą PIT RADWAR S. A. Przybyłych Gości oraz Studentów przywitał Dziekan Wydziału Elektroniki, prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet.  Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich studentów Wydziału Elektroniki. Głównym jego celem było ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy i sprawnego poruszania się po nim oraz stworzenie okazji do nawiązania kontaktów z firmą PIT RADWAR S.A. oferującą praktyki, staże i pracę.

Spotkanie rozpoczął dr inż. Robert Szelenbaum – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, który zaprezentował potencjał spółki oraz przybliżył zgromadzonym najważniejsze aspekty pracy w  PIT-RADWAR S.A. W kolejnym wystąpieniu Dyrektor Biura Systemów Radiolokacyjnych – dr inż. Piotr Dyderski, przybliżył specyfikę projektowania nowoczesnych radarów aktywnych i pasywnych. Podkreślił, iż projekty wykonywanie przez spółkę obejmują pełen cykl życia radaru: od koncepcji, poprzez prototyp do produkcji seryjnej, modernizacji i modyfikacji. Przybliżył również studentom pojęcie mechanizmów przeciwdziałania zakłóceniom celowym – popularnie nazywane walką radioelektroniczną (WRE). Kolejnym prelegentem był dr inż. Rafał Słomski – Dyrektor Biura Systemów Wspomagania Dowodzenia, który zapoznał studentów z tematyką tzw. świadomości sytuacyjnej obejmującej m.in. wsparcie w zakresie obrazu sytuacji lądowej i powietrznej, naprowadzanie myśliwców na cele powietrzne czy funkcjonowanie w obszarze bezzałogowych statków powietrznych. Mgr inż. Marcin Szulc – kierownik Działu Automatyki i Zasilania przybliżył obszar systemów zasilania, sterowania  i automatyki oraz ich integracji w lądowych, morskich, artyleryjskich i rakietowych systemach uzbrojenia. Ostatni obszar zagadnień przedstawił mgr inż. Paweł Dąbrowski – Kierownik Działu Projektowania Urządzeń Identyfikacji, opisując ideę działania urządzeń IFF i RIFF. Zwieńczeniem prezentacji potencjału spółki była obszerna część dotycząca sposobu współpracy ze stażystami oraz przedstawienie oferty skierowanej do przyszłych pracowników.

PIT- RADWAR S.A jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-RADWAR S.A. znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP a także na wyposażeniu armii zagranicznych. Stały rozwój, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają Spółce stale poszerzać ofertę i dostarczać nowoczesne i unikalne rozwiązania, w pełni dostosowane do współczesnych, wciąż wrastających wymagań odbiorców. PIT-RADWAR S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

.