W dniu 13 października 2022 r. Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet na spotkaniu z pracownikami Wydziału omówił wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 na Wydziale Elektroniki WAT.

Ewaluacja jakości działalności naukowej jest cykliczną i kompeksową oceną poziomu merytorycznego prac naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych polskich jednostkach naukowych. Ocenie tej podlegają osiągnięcia w wyszczególnionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dyscyplinach naukowych. Ewaluacja obejmowała  lata 2017-2021 i brała pod uwagę trzy kryteria:

 • ocenę działalności publikacyjnej pracowników uczelni,
 • skuteczność pozyskiwania środków finansowych na badania przez pracowników reprezentujących daną dyscyplinę,
 • wpływ, jaki działalność naukowa w danej dyscyplinie wywarła na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę.

Dyscypliny prowadzone na Wydziale Elektroniki otrzymały następujące kategorie:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – B+

Dziekan podczas swojej prezentacji przede wszystkim podkreślił bardzo dobre wyniki ewaluacji. Osiągnięte kategorie pozwalają na swobodne kształcenie studentów oraz nadawanie stopni naukowych w danych dyscyplinach. Ponadto prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet podziękował wszystkim pracownikom za wzmożony wysiłek, dzięki któremu osiągnęliśmy tak dobre wyniki w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej.

Ponadto Dziekan dyplomami uznania wyróżnił pracowników osiągających najlepsze rezultaty w działalności publikacyjnej. Dyplomy otrzymali odpowiednio:

1. W ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika:

 • dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT,
 • prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak,
 • dr inż. Paweł Kwiatkowski ,
 • dr hab. inż. Leszek Nowosielski, prof. WAT,
 • dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT.

2. W ramach dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

 •  dr hab inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT,
 • dr hab inż Jan Kelner, prof. WAT,
 • dr hab inż. Cezary Ziółkowski prof. WAT.

Ostatnia cześć spotkania została poświęcona omówieniu indywidualnej strategii działań niezbędnych do utrzymania wysokiej pozycji Wydziału w bieżącym okresie ewaluacji, który obejmie lata 2022-2026.