Wydział Elektroniki

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Sekretariat Dziekana

tel. +48 261 839 050
fax +48 261 839 444

sekretariat.wel@wat.edu.pl

W sprawach studenckich należy kontaktować się z dziekanatem. Telefony i adresy poniżej.

Telefony i adresy

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Zdzisław Bogacz
e-mail: zdzislaw.bogacz@wat.edu.pldziekanat.wel@wat.edu.pl
nr pokoju 11/45
tel.: +48 261 839 341
fax: + 48 261 839 444

Dział administracyjno-techniczny

Kierownik administracyjny

mgr inż. Andrzej Wiśniewski
e-mail: andrzejw.wisniewski@wat.edu.pl
nr pokoju 101/45
tel.: +48 261 839 150,
fax.: +48 261 839 444

Instytuty