Wydział Elektroniki

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Sekretariat Dziekana

tel. +48 261 839 050
fax +48 261 839 444

sekretariat.wel@wat.edu.pl

W sprawach studenckich należy kontaktować się z dziekanatem. Telefony i adresy poniżej.

Telefony i adresy

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Zdzisław Bogacz
e-mail: zdzislaw.bogacz@wat.edu.pldziekanat.wel@wat.edu.pl
nr pokoju 11/45
tel.: +48 261 839 341
fax: + 48 261 839 444

 • przyjmowanie wniosków studentów, praktyki
  Beata Maciejczyk
  e-mail: beata.maciejczyk@wat.edu.pl
  nr pokoju 9/45
  tel.: +48 261 837 795
 • teczki studenckie, rozliczanie studentów opuszczających uczelnię, dyplomowanie, dyplomy ukończenia studiów, suplementy,
 • USOS, dokumentowanie przebiegu studiów wyższych i podyplomowych, zaświadczenia, ELS
  mgr Anna Łasica
  e-mail: anna.lasica@wat.edu.pl
  nr pokoju 10/45
  tel.: +48 261 837 177
  Daniela Torz
  e-mail: daniela.torz@wat.edu.pl
  nr pokoju 10/45
  tel.: +48 261 837 217
 • USOS, dokumentowanie przebiegu studiów wyższych, podyplomowych i kursów; zaświadczenia, ELS, ERASMUS plus i MOSTECH
  Wanda Dzięciołowska
  e-mail: wanda.dzieciolowska@wat.edu.pl

  nr pokoju 12A/45
  tel.: +48 261 839 967

Katarzyna Kwiatkowska
e-mail: katarzyna.kwiatkowska@wat.edu.pl
nr pokoju 9/45
tel.: +48 261 837 795

Ewidencja i rozliczanie opłat za świadczone usługi edukacyjne, wystawianie faktur, ELS, ubezpieczenie zdrowotne studentów.

mgr Beata Cechosz
e-mail: beata.cechosz@wat.edu.pldziekanat.wel@wat.edu.pl

nr pokoju 12/45
tel.: +48 261 839 142

Dokumentowanie studiów, ELS, zaświadczenia, analiza obciążenia nauczycieli akademickich, studia indywidualne.

Marta Nowak
e-mail: marta.nowak@wat.edu.pl

nr pokoju 12A/45
tel.: +48 261 837 756

Plany zajęć, rezerwacja i obciążenie sal dydaktycznych, przenoszenie zajęć.

Dział administracyjno-techniczny

Kierownik administracyjny

mgr inż. Andrzej Wiśniewski
e-mail: andrzejw.wisniewski@wat.edu.pl
nr pokoju 101/45
tel.: +48 261 839 150,
fax.: +48 261 839 444

Teresa Jarkowiec
e-mail: teresa.jarkowiec@wat.edu.pl

Joanna Wasielewska
e-mail: joanna.wasielewska@wat.edu.pl

nr pokoju 106/45
tel.: +48 261 837 050

mgr inż. Paweł Stąpór
e-mail: pawel.stapor@wat.edu.pl
tel.: +48 261 839 809

Instytuty

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT

e-mail: ire@wat.edu.pl
tel.: +48 261 839 080,
fax: +48 261 837 461

Strona internetowa

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT

e-mail: zbigniew.watral@wat.edu.pl
tel.: +48 261 839 082
fax: +48 261 839 125

Strona internetowa

Dyrektor Instytutu
ppłk dr hab. inż. Jan Kelner

e-mail: sekretariat.itk@wat.edu.pl
tel.: +48 261 839 517
fax: +48 261 839 038

Strona internetowa