W dniu 01 lutego 2022 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki (WEL) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) odbyła się już VII edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB) połączonego z konkursem o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (MESB). W tym roku Seminarium oraz Konkurs dla studentów zostały z powodów epidemicznych zorganizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams przy znaczącym udziale firm: AAT Systemy Bezpieczeństwa, Bosch Security and Safety Systems, Hik Vision, ICS Polska, ID Electronics, Janex International, MR System, Polon-Alfa, Pulsar, Roger, Satel, Schrack Seconet oraz Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA). W tej edycji do grupy zaprzyjaźnionych firm z którymi WAT współpracuje od wielu lat dołączyły dwie nowe firmy Hik Vision  i Roger.  W tym roku obok branżowych/firmowych uczestników seminarium pojawiła się jako partner akademicki Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Seminarium otworzył Dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet w obecności Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych dr. hab. inż. Zbigniewa Watrala. Część merytoryczną Seminarium rozpoczęła prezentacja potencjału dydaktycznego oraz bazy laboratoryjnej jakimi dysponuje ISE dla właściwego profilowania realizowanej specjalności ISB. Szczególną uwagę zwrócono na finalizowane i planowane w WEL w tym zakresie inwestycje powiększające bazę laboratoryjną. Ogromne znaczenie w tym aspekcie ma tzw. podatność dydaktyczna stanowisk laboratoryjnych, którymi dysponuje Instytut dzięki wieloletniej ofiarności współpracujących z nim firm. Swoje prezentacje nawiązujące do głównego tematu Seminarium w tej edycji zaprezentowali również wszyscy zaproszeni Goście. Tematem przewodnim tegorocznego Seminarium była „Współpraca Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa z systemami Monitoringu Wizyjnego” i większość prezentacji firmowych bezpośrednio lub pośrednio nawiązywało do ogólnego tematu spotkania. Wszystkie z przedstawionych 14 prezentacji spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy Seminarium a dla przykładu można wymienić kilka z nich:

  • System integrujący urządzenia przeciwpożarowe – studia przypadków -przygotowanej przez firmę Schrack Seconet,
  • Wspomaganie systemów monitoringu wizyjnego poprzez algorytmy analizy wideo- przygotowanej przez firmę Bosch Security and Safety Systems,
  • Współpraca elektronicznych systemów bezpieczeństwa z systemami monitoringu wizyjnego – NMS AC – przygotowanej przez firmę AAT Systemy Bezpieczeństwa,
  • Automatyczne gaszenie-kluczowy system bezpieczeństwa i jego integracja w ramach zabezpieczeń pożarowych- przygotowanej przez firmę Polon-Alfa,
  • AI – Przyszłość systemów zabezpieczeń- przygotowanej przez firmę Hikvision,
  • Scenariusze i możliwości współpracy systemów CCTV i kontroli dostępu na przykładzie systemu RACS 5 firmy Roger,
  • INTEGRUM, Manipulatory INT-TSI- przygotowanej przez firmę Satel,
  • Zasilanie buforowe systemów PoE- zaprezentowanej przez firmę Pulsar.

Seminarium towarzyszył coroczny konkurs o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.

Łączna, raportowana liczba zaangażowania uczestników, zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej Instytutu oraz pracowników firm branżowych podczas seminarium wyniosła 403, z czego średnia liczba aktywnych obserwatorów podczas transmisji na żywo plasowała się na poziomie ok 80-100 osób. Niezmiernie cieszy fakt, że wśród prelegentów seminarium mamy absolwentów naszego kierunku. To pozwala wierzyć, że idea realizowana corocznie przez Instytut ma sens i przekłada się nie tylko na możliwości zaznajomienia się z najnowszymi rozwiązaniami z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa, ale również pozytywnie wpływa na naszych studentów, którzy jako absolwenci podejmują pracę w firmach współpracujących z Wydziałem. Taka współpraca owocuje.

 

Komitet organizacyjny SBESB
fot. Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki WAT

Nagranie z Seminarium

00:00:01 Start wydarzenia
00:06:30 Otwarcie przez Dziekana WEL
00:15:35 Prezentacja Specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa
00:41:37 AAT Systemy Bezpieczeństwa
01:03:40 Bosch
01:20:38 HikVision
01:44:49 PISA
01:49:07 ICS Polska
02:10:44 Janex International
02:28:56 ID Electronics
02:44:38 MR System
02:59:49 Polon-Alfa
03:17:02 Pulsar
03:33:25 Roger
03:49:40 Satel
04:10:43 SCHRACK SECONET
04:27:46 SGSP
04:44:40 Ogłoszenie wyników konkursu MESB 2022
04:48:42 Losowanie kolejności wystąpień na VIII edycję SBESB oraz zakończenie seminarium