Dziekan Wydziału Elektroniki

prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet


+48 261 839 050
ryszard.szplet@wat.edu.pl

Zastępca Dziekana

płk dr inż. Jarosław Bugaj


+48 261 837 023
jaroslaw.bugaj@wat.edu.pl

Prodziekan ds. naukowych

prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak


+48 261 839 223
mateusz.pasternak@wat.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT


+48 261 837 446
jacek.jakubowski@wat.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz


+48 261 839 906
ewelina.majda@wat.edu.pl

Kierownik administracyjny

mgr inż. Andrzej Wiśniewski


+48 261 839 150
andrzejw.wisniewski@wat.edu.pl

Kierownik dziekanatu

mgr Anna Łasica


+48 261 837 771
anna.lasica@wat.edu.pl