Z okazji upamiętnienia 70 rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK pod patronatem honorowym    Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej Pana płk. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka, uruchomił stację okolicznościową pod znakiem HF70WAT, która działała w okresie od 1 września do 29 listopada 2021 r. i nawiązywała łączności z krótkofalowcami z Polski i całego świata. Finał akcji przypadł na 29 listopada i z okazji Dnia Podchorążego i Święta Akademii nadawanie stacji HF70WAT odbywało się z budynku Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT. W tym samym dniu Pan Andrzej Mazur, przedstawiciel zespołu HF70WAT i Południowo Praskiego Klubu Krótkofalowców oraz absolwent WAT, złożył Panu Rektorowi – Komendantowi WAT oraz Dyrektorowi Instytutu Systemów Łączności WEL wyrazy uznania z okazji 70-tej rocznicy powołania Wojskowej Akademii Technicznej, życząc by Akademia „trwała nadal do końca świata i jeden dzień dłużej”.

W dniu 22 grudnia 2021 r., Pan Andrzej Mazur, SQ5NAP, ponownie złożył wizytę Panu Rektorowi w celu podsumowania akcji, które zostało uwiecznione na pamiątkowych kamiennych tablicach przekazanych Panu Rektorowi oraz Dyrektorowi Instytutu. Sukcesem stacji HF70WAT, działającej w okresie od 1 września do 29 listopada 2021 było nawiązanie 4199 łączności, w tym 1772 – SSB, 1292 – CW, 1193 – DIGI oraz 2 – FM z krajami: Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Rosja, Kazachstan, Chiny, Indonezja, Australia, Izrael, Ghana, Brazylia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Niemcy i inne. Przy tej okazji, Pan Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisał również Kamienne Certyfikaty, na których zawarł się podpis Pana Cezarego Maluja SP5Y, Prezesa Południowo Praskiego Klubu Krótkofalowców SP5PPK.

Kamienne Certyfikaty otrzymali:

  • stacja VK7AC z Australii – w kategorii QSO z miejsca najbardziej oddalonego od Warszawy – 15 942 km;
  • stacja OM0MR z Słowacji – w kategorii stacja NON-SP (zagraniczna) z maksymalną liczbą punktów – 540;
  • stacja SP7FPU z Polski – w kategorii stacja SP (polska) z maksymalna liczbą punktów – 600.

Gratulujemy Wygranym oraz Wszystkim uczestnikom.