dr inż. Piotr Łubkowski


bud. 47 pok. 31
tel. +48 261 837 897
e-mail: piotr.lubkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2002 - Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002 - Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1991 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Systemy i usługi multimedialne,
 • Telefonia IP,
 • Sterowanie ruchem w sieciach,
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia,
 • Techniki i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych,
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej,
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne,
 • Techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych.

Działalność badawcza


 • Techniki sterowania ruchem w sieciach teleinformatycznych
 • Jakość usług w sieciach teleinformatycznych
 • Jakość usług multimedialnych w sieciach heterogenicznych
 • Federacyjne sieci misyjne FMN, architektura systemów wsparcia dowodzenia, usługi funkcjonalne FAS


dr inż. Artur Bajda


bud. 47 pok. 137
tel. +48 261 839 117
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1978 – tytuł zawodowy inżyniera (WSOWŁ)
 • 1986 – studia dowódczo-sztabowe w Akademii Wojsk Łączności w Leningradzie (studia II stopnia - oficer dyplomowany)
 • 1986 – Szef Sekcji Systemów Łączności w 25 pł
 • 1987 – dowódca batalionu 25pł
 • 1990 – wykładowca w Instytucie Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w WAT
 • 1991 – starszy wykładowca w Instytucie Systemów Łączności WEL
 • 1998 – doktorat (AON)
 • 1998 – adiunkt naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Łączności
 • 2005 – Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Łączności
 • 2011 – docent
 • 2019 – profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

Działalność dydaktyczna


 • Taktyka specjalistyczna
 • Taktyka wojsk łączności
 • Środki dowodzenia
 • Wojskowy system łączności i informatyki
 • Łączność w pododdziałach WRt
 • Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
 • Wybrane zagadnienia prawa telekomunikacyjnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium przeddyplomowe

Działalność badawcza


Publikacje:



mgr inż. Bogumił Borysiewicz


bud. 47 pok. 9
tel. +48 261 839 280
e-mail: bogumil.borysiewicz@wat.edu.pl


dr inż. Joanna Głowacka


bud. 47 pok. 125
tel. +48 261 837 149
e-mail: joanna.glowacka@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
 • 02.2016 - uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauki „nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej „telekomunikacja”, specjalność „bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych”:
 • 2014 - 2016 - asystent, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

Działalność dydaktyczna


 • Architektura SOA
 • Sterowanie ruchem w sieciach
 • Podstawy kryptologii

Działalność badawcza


 • "Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych", projekt badawczy zamawiany nr PBZ MNiSWDBO-02/I/2007, wykonawca.
 • "Efektywne mechanizmy bezpieczeństwa i wymiany danych w procesach reagowania kryzysowego i akcjach ratowniczych", projekt rozwojowy nr O R00 0143 11, wykonawca.
 • "Zaawansowane metody sterowania ruchem w taktycznych sieciach ad-hoc", projekt badawczy własny nr ON517 274839, NCBiR, wykonawca.
 • "System ochrony sieci teleinformatycznych przed działaniami nieuprawnionymi", projekt rozwojowy nr 0 R00 0125 11, wykonawca.
 • "Opracowanie i badania eksperymentalne autonomicznego systemu wykorzystującego zaawansowane metody steganografii sieciowej dla zapewnienia procesu sterowania ruchem i wsparcia usług bezpieczeństwa w środowisku heterogenicznym", projekt RMN nr 679/2012, wykonawca.
 • "Taktyczne sieci heterogeniczne - zaawansowane mechanizmy RQS (Routing-QoS-Security)" projekt PBS nr 838/2013-2014, wykonawca.
 • "Metoda współpracy węzłów w wojskowych mobilnych sieciach doraźnych oparta na zaufaniu" projekt RMN nr 984/2014, wykonawca.
 • "Zaawansowane mechanizmy zapewnienia współpracy sieci taktycznych z sieciami szkieletowymi" projekt PBS nr 917/2015-2016, wykonawca.
 • "System zabezpieczenia radiostacji pola walki oparty na monitoringu parametr w życiowych operatora" projekt DOB-1P/01/01/2016, kierownik projektu, wykonawca.
 • „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej SWD-EwMed” projekt nr DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2020, wykonawca.


mgr inż. Waldemar Grabiec


bud. 47 pok. 17
tel. +48 261 837 049
e-mail: waldemar.grabiec@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Rozpoczęcie pracy w WAT: 1998 rok
  Zajmowane stanowiska:

  • Asystent n-d
  • Wykładowca
  • Starszy wykładowca

Działalność dydaktyczna


 • Telekomunikacja optyczna
 • Systemy teletransmisyjne
 • Systemy dostępowe
 • Sieci szkieletowe

Działalność badawcza


 • Analiza i symulacja współczesnych telekomunikacyjnych sieci optycznych DWDM.
 • Wykorzystanie światłowodów fotonicznych w urządzeniach optoelektronicznych.


ppłk dr inż. Jarosław Krygier


bud. 47 pok. 122
tel. +48 261 837 193
e-mail: jaroslaw.krygier@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2002 - Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002 - Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1996 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Sieci IP
 • Sieci IP następnej generacji
 • Sieci IP w zastosowaniach wojskowych
 • Sieci ze stosem TCP/IP
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Sieci teleinformatyczne systemów wsparcia dowodzenia
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej
 • Języki C/C++ w zastosowaniach sieciowych
 • Projektowanie aplikacji sieciowych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Systemy programowania symulacji

Działalność badawcza


 • Techniki sterowania ruchem w sieciach teleinformatycznych
 • Techniki efektywnego transferu pakietów w bezprzewodowych sieciach sensorowych
 • Sieci kognitywne
 • Techniki sterowania ruchem w mobilnych sieciach ad-hoc


mjr dr inż. Krzysztof Maślanka


bud. 47 pok. 129
tel. +48 261 839 707
e-mail: krzysztof.maslanka@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1994 – Dyplom technika Elektronika (Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku)
 • 1999 – Dyplom magistra inżyniera elektronika, Systemy Łączności (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1999-2000 – Dowódca plutonu, Zespół Ogólnowojskowy (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2000 Studium Pedagogiczne (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2000-2002 – Inżynier, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002-2004 – Asystent, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004-2010 – Asystent, Wydział Techniki Wojskowej (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Red Hat® Certified System Administrator
 • 2010-2018 – Asystent, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 – PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management
 • 2016 – Studia podyplomowe, Zarządzanie Zasobami IT: architektura, procesy, standardy, jakość (Politechnika Warszawska)
 • 2016 – ITIL Foundation certificate in IT Service Management
 • 2017 – Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • od 2018 – Adiunkt, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Administrowanie sieciami teleinformatycznymi
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Administrowanie systemami teleinformatycznymi
 • Architektura SOA
 • Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Bezprzewodowe sieci lokalne
 • Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
 • Budowa i eksploatacja sprzętu radioelektronicznego, łączności i informatyki
 • Data-centric security in software-defined networks
 • Diagnozowanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
 • Eksploatacja systemów polowych
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia
 • Inżynieria sieci telekomunikacyjnych
 • Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Łączność
 • Metodyka projektowania systemów telekomunikacyjnych
 • Narzędzia symulacji sieci teleinformatycznych
 • Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych
 • Podstawy eksploatacji
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy usług komunikacyjnych w sieciach IP
 • Podstawy obsługi systemu Linuks
 • Programowanie w języku C
 • Programowanie w języku C dla zastosowań sieciowych
 • Programowanie w systemie Unix/Linux
 • Programowanie usług sieciowych
 • Projektowanie aplikacji sieciowych
 • Projektowanie systemów teleinformatycznych
 • Projektowanie systemów telekomunikacyjnych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Routing IP
 • Rozszerzone programowanie obiektowe
 • Sieci ATM
 • Sieci bezprzewodowe
 • Sieci komputerowe
 • Sieci IP
 • Sieci IP następnej generacji
 • Sieci LAN, MAN, WAN
 • Sieci sensoryczne
 • Sieci teleinformatyczne
 • Sieci telekomunikacyjne i zarządzanie
 • Sieci ze stosem TCP/IP
 • Sterowanie ruchem w sieciach telekomunikacyjnych
 • Symulacja sieci telekomunikacyjnych
 • Symulacja sieci teleinformatycznych
 • Symulacja systemów łączności
 • Symulacyjna weryfikacja procedur komunikacyjnych
 • Systemy eksploatacji i diagnostyka urządzeń telekomunikacyjnych
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej
 • Szkolenie wojskowe
 • Środki dowodzenia
 • Taktyka Specjalistyczna
 • Techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Technologia IP w sieciach bezprzewodowych
 • Telemonitoring w medycynie
 • Węzły łączności
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Zarządzanie sieciami
 • Zarządzanie systemami łączności i teleinformatyki Zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi
 • Zastosowanie komputerów w telekomunikacji

Działalność badawcza


 • Mechanizmy routingu w sieciach
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Projektowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych
 • Mechanizmy wirtualizacji w systemach teleinformatycznych


mgr inż. Mirosława Pawlaczyk


bud. 47 pok. 37
tel. +48 261 837 141
e-mail: miroslawa.pawlaczyk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1981 – konstruktor, specjalista konstruktor
 • 1991 – asystent n-d
 • 2000 – wykładowca
 • 2003 – starszy wykładowca

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy komutacji
 • Systemy i urządzenia komutacyjne
 • Systemy i techniki dostępowe
 • Techniki i urządzenia multimedialne
 • Techniki i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Techniki komunikacyjne w sieciach przewodowych
 • Techniki w sieciach przewodowych

Działalność badawcza


Publikacje:



mgr inż. Rafał Polak


bud. 47 pok. 121
tel. +48 261 839 375
e-mail: rafal.polak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2009 – 2012 – studia I stopnia -inżynierskie na wydziale Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne,
 • 2012 – 2014 – studia II stopnia – magisterskie na wydziale Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,
 • 2021 – rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia
 • Symulacja wojskowych sieci łączności
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne 2
 • Środki dowodzenia
 • Zarządzanie projektami telekomunikacyjnymi
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej
 • Zarządzanie wojskowymi systemami łączności

Działalność badawcza


 • 2012-15, NCBiR INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12:  Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych (akronim BSWD), realizowany przez: WAT, Transbit Sp. z o.o., Asseco Poland S.A.)
 • 2014-21, NCBiR DOB-1-1/1/PS/2014 „Impulsowe Działa Elektromagnetyczne” realizowany przez: WAT, PW, PG, PWr, PIT-RADWAR, OBR CTM, Mesko, Kubara Lamina, ZDZ i ITWL
 • 2021- NCBiR DOB-SZAFIR/05/B/026/01/2021 „Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki(tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący bezpieczny przesył danych w strukturach MON” realizowany przez: WAT, Teldat, WIL i OBR CTM


dr inż. Mirosław Popis


bud. 47 pok. 126B
tel. +48 261 837 139
e-mail: miroslaw.popis@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2014 – starszy wykładowca (WAT)
 • 2004-2014 adiunkt nd (WAT)
 • 2003 – dyplom doktora n.w. w specjalności zarządzanie systemami informacyjnymi (AON Warszawa)
 • 1997-2004 – starszy wykładowca (WAT)
 • 1996 – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania (Politechnika Białostocka)
 • 1994-1997 – zca dcy-szef szkolenia (9 pdow)
 • 1980-1994– dca pl, zca dcy brlk, dca brlk, zca dcy (25 pł)
 • 1980 - dyplom magistra inżyniera elektronika (WAT)

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Podstawy kryptologii
 • Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
 • Symulacja wojskowych sieci łączności

Działalność badawcza


 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Wojskowe węzły łączności


dr hab. inż. Grzegorz Różański


bud. 47 pok. 36
tel. +48 261 839 622
e-mail: grzegorz.rozanski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1965-70, studia w wydziale Elektroradiotechnicznym WAT – tytuł zawodowy mgr. inż. w zakresie radiotechniki
 • 1970-73, praktyka wojskowa w 11Dpanc w Żaganiu,
 • od 1973 - nauczyciel akademicki w Wydziale Elektroniki WAT (st. asystent, adiunkt, wykładowca, prof. nzw., prof. uczelni)

Stopnie naukowe:


 • 1980, dr inż. w dyscyplinie telekomunikacja,
 • 1995, dr hab. inż. w dyscyplinie telekomunikacja,

Pełnione funkcje:


 • 1991-96, z-ca Szefa ISŁ,
 • 1996- 2003, komendant Wydziału Elektroniki,
 • 2003-2008, dziekan Wydziału Elektroniki
 • 2008-12, kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych ISŁ

Inne:


 • 1995- 2019 - przewodniczący/członek Rady Wydziału WEL,
 • 1996 – 2020 - członek Senatu WAT,
 • od 2008 - członek komitetu Sterującego KSTiT,
 •  od 1973 - członek SEP,
 •  od 1992 -  członek IEEE,
 • 1997 - 2019, wiceprzewodniczący/członek/ekspert Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN,
 • 1998-2018 - promotor 7 rozpraw doktorskich

Działalność dydaktyczna


 • Techniki komunikacyjne w sieciach przewodowych,
 • Techniki w sieciach przewodowych,
 • Technik w sieciach szkieletowych,
 • Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych,
 • Kierunki ewolucji systemów informacyjnych.

Działalność badawcza


 • 2012-15, NCBiR INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12:  Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych (akronim BSWD) – kier. projektu (konsorcjum: WAT, Transbit Sp. z o.o., Asseco Poland S.A.)
 • 2015-16, PBS 917:  Zaawansowane mechanizmy zapewnienia współpracy sieci taktycznych z sieciami szkieletowymi – kier. projektu
 • 2017-19, PBS 660: Protokoły i techniki komunikacyjne w wojskowych zastosowaniach sieci nowej generacji – kier. projektu,
 • 2020, UGB 731: Technologie/protokoły/mechanizmy w wojskowych zastosowaniach sieci następnej generacji (NGN) – kier. projektu,
 • 2021, UGB 855: Zastosowania współczesnych technik i technologii w heterogenicznym środowisku Federacyjnych Sieci Misyjnych - współwykonawca

mgr inż. Piotr Szafraniec


bud. 47 pok. 7
tel. +48 261 839 371
e-mail: piotr.szafraniec@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1991 Wojskowa Akademia Techniczna

Działalność dydaktyczna


 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy i urządzenia transmisyjne,
 • Techniki i urządzenia dostępowe


dr inż. Marian Wrażeń


bud. 47 pok. 17
tel. +48 261 839 047
e-mail: marian.wrazen@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1979 - ukończenie WAT i objęcie stanowiska inżyniera personelu technicznego w IST
 • 1982 - objęcie stanowiska asystenta  w grupie pracowników n-d
 • 1987 - awans na stanowisko starszego asystenta i jednocześnie objęcie funkcji kierownika laboratorium radiokomunikacji
 • 1990 - zmiana zakładu na Zakład Systemów Teleinformatycznych
 • 1997 - zrobienie doktoratu
 • 2003 - objęcie funkcji Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych
 • 2005 - objęcie funkcji  starszego wykładowcy

Działalność dydaktyczna


 • Lokalne Sieci komputerowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne.

Działalność badawcza


Udział w projektach związanych z:

 • modernizacją i sterowaniem nadajnikami zakłócającymi (Przebiśnieg),
 • opracowaniem bezpiecznego systemu wymiany danych  (BSWD),
 • opracowaniem systemu łączności wewnętrznej dla pojazdów bojowych,
 • opracowaniem generatora HPM.


mgr inż. Dariusz Zmysłowski


bud. 47 pok. 9
tel. +48 261 839 280
e-mail: dariusz.zmyslowski@wat.edu.pls


Droga zawodowa:


 • 1992 r. - mgr inż.

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Podstawy bezpieczeństwa informacji
 • Techniki komunikacyjne sieci przewodowych
 • Techniki w sieciach przewodowych

Działalność badawcza


 • QoS/QoE w sieciach mobilnych
 • Usługi sieci szerokopasmowych
 • Systemy GNSS
 • Bezpieczeństwo informacji

Publikacje: