Projekty zrealizowane w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych

System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną


Cel główny projektu:

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyber security) kluczowej infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych

Konsorcjum: WAT,  ASSECO, NASK, WIŁ

Interesariusze: PSE, PRWE STOEN, PGE Elektrownia Turów

Projekt rozwojowy nr ROB 0074 03 001 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA)


Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.

W ramach określonego celu zespół badawczy ZST zrealizował:

  1. Opracowanie systemu do monitoringu i archiwizacji ruchu i parametrów fizycznych
  2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości transmisji sekwencji wizyjnych pochodzących z monitoringu

Konsorcjum: AGH, WAT,  WIŁ, WSTKT