Dyrektor Instytutu

płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT


Zastępca Dyrektora Instytutu

ppłk dr inż. Mariusz Bednarczyk

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jarosław Michalak, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr inż. Piotr Łubkowski, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr inż. Tadeusz Sondej