Materiały do przedmiotów prowadzonych przez Zakład

Miernictwo elektroniczne


Informacje dla studentów

Szanowni Studenci,
w trakcie zajęć laboratoryjnych z Miernictwa Elektronicznego będą Państwo wykonywali zadania o charakterze praktycznym. Do ich realizacji niezbędna jest wiedza z tematyki poszczególnych ćwiczeń, która została Państwu przekazana na wykładach. Niemniej jednak, zalecane jest jej odświeżenie i uzupełnienie na podstawie wybranych rozdziałów podręcznika „Miernictwo elektroniczne. Laboratorium” dostępnego w Bibliotece WAT:

  •  ćwiczenie pt. Generatory pomiarowe – rozdział 1: Generatory pomiarowe,
  • ćwiczenie pt. Multimetry – rozdział 4: Pomiary napięcia przemiennego,
  • ćwiczenie pt. Pomiary oscyloskopowe – rozdział 10: Oscyloskopy cyfrowe,
  • ćwiczenie pt. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy – rozdział 6: Pomiary czasu, częstotliwości i przesunięcia fazowego,
  • ćwiczenie pt. Automatyzacja pomiarów – rozdział 9: Automatyzacja pomiarów (uwaga: do ćwiczenia nie ma protokołu, w trakcie zajęć otrzymają Państwo instrukcje wykonawcze),
  • ćwiczenie pt. Pomiary widma – rozdział 8: Pomiary zniekształceń nieliniowych i analiza widmowa sygnałów.

Wstęp teoretyczny do ćwiczenia pt. Wirtualne przyrządy pomiarowe jest dostępny na stronie internetowej Zakładu razem z protokołem pomiarowym.

Stopień Państwa przygotowania do poszczególnych ćwiczeń będzie sprawdzany w formie ustnej lub pisemnej na początku każdych zajęć laboratoryjnych.
Zajęcia będą realizowane w zespołach (zazwyczaj dwuosobowych). Na każde zajęcia należy wydrukować odpowiedni protokół pomiarowy (1 protokół na zespół).

Pracownicy Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Materiały

NumerTemat ćwiczeniaProtokółSprawozdanie - szablon
1Generatory pomiaroweProtokół Sprawozdanie
GAG-809/810 - instrukcja użytkowania
2MultimetryProtokółSprawozdanie
3Pomiary oscyloskopoweProtokółSprawozdanie
4Pomiary czasu, częstotliwości i fazyProtokółSprawozdanie
5Pomiary widma Protokół Sprawozdanie
7 Wirtualne przyrządy pomiarowe Protokół/Sprawozdanie