Zakład posiada bogato wyposażone, nowoczesne pracownie stanowiące bazę laboratoryjną dla realizacji zadań dydaktycznych, prac badawczych, prac naukowych i rozwojowych. Ponad 70 ćwiczeń laboratoryjnych realizowane jest na ok. 50 stanowiskach, rozmieszczonych w czterech pracowniach. Laboratoria udostępnione sa dla studentów również poza zajęciami planowanymi, do celów prac własnych i prac dyplomowych.

Pracownia Podstaw Metrologii
.

Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
.

Pracownia Miernictwa Elektronicznego
.

Pracownia Czujników i Przetworników Pomiarowych
.

Pracownie posiadają skomputeryzowane stanowiska pomiarowe i wyposażone są w nowoczesne przyrządy renomowanych producentów. Do dyspozycji studentów dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie i oprzyrządowanie właściwe dla specjalności:

  • współczesne, zintegrowane środowiska programowe dla tworzenia aplikacji sterująco-pomiarowych w trybie graficzno-tekstowym, przetwarzania i analizy danych, modelowania, symulacji, budowy przyrządów wirtualnych i rozproszonych systemów pomiarowych: LabVIEW, HP VEE, TestPoint, DASYLab, Matlab;
  • środowisko programowe dla budowy aplikacji sterująco-pomiarowych czasu rzeczywistego w systemach automatyki przemysłowej GENIE;
  • moduły akwizycji danych do budowy rozproszonych systemów pomiarowych ADAM serii 4000;
  • system operacyjny czasu rzeczywistego dla nadzoru aplikacji automatyki przemysłowej QNX;
  • analizator sygnałów wibroakustycznych HP35665A;
  • pakiety uruchomieniowe platformy sprzętowo-programowej C600, z procesorami sygnałów cyfrowych Texas Instruments C6713 wraz z integralnym środowiskiem programowym Code Composer Studio;
  • pakiety startowe procesorów stałoprzecinkowych C54, wraz z dedykowanym oprogramowaniem.
  • zestawy uruchomieniowe z mikrokontrolerami AVR8 ATMega32 i AVR32 AT32UC3A, wraz z dedykowanymi środowiskami programistycznymi ECLIPSE i IAR EWAR32.
  • pakiety uruchomieniowe z procesorem z rdzeniem CortexM3 AT91SAM3U4E wraz z dedykowanym środowiskiem programistycznym IAR EWARM.