dr hab. inż. Marek Suproniuk


bud. 100 pok. 052
tel. +48 261 837 486
e-mail: marek.suproniuk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2022 - Habilitacja
 • 2016 - Kierownik Zakładu Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
 • 2006 - Adiunkt badawczo - dydaktyczny
 • 2006 - Doktorat PW
 • 2004 - Asystent badawczo - dydaktyczny
 • 2001 - Magister inżynier elektrotechniki PB

Działalność dydaktyczna


 • Elektrotechnika
 • Energoelektronika
 • Inteligentne instalacje elektryczne
 • Jakość energii elektrycznej
 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
 • Czujniki i przetworniki
 • Maszyny elektryczne
 • Obwody i sygnały
 • Sterowniki PLC
 • Seminarium przeddyplomowe

Działalność badawcza


 • Przekształtniki energoelektroniczne.
 • Układy zasilania energią elektryczną.
 • Opracowanie struktur testowych z zastosowaniem nowej grupy szerokopasmowych materiałów półprzewodnikowych w zastosowaniu do budowy łączników fotokonduktancyjnych
 • Modelowanie zjawisk fotoprzewodnictwa w materiałach półprzewodnikowych
 • Systemy automatyki przemysłowej

Wiktor Borkowski


bud. 100 pok. 81
tel. +48 261 839 176
e-mail: wiktor.borkowski@wat.edu.pl


prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas


bud. 100 pok. 73
tel. +48 261 839 625
e-mail: stanislaw.kulas@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1 października 2011 r. - profesor zwyczajny.
 • Od 1 stycznia 2019 r. -  profesor dydaktyczny.
 • Od 2013 r.- przewodniczący Komisji Wydziału Elektroniki WAT ds. Jakości Kształcenia.
 • Od 2014 r. – członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia WAT.

Działalność dydaktyczna


 • Aparaty elektryczne.
 • Podstawy konstrukcji elektromechanicznych.
 • Tory prądowe i układy stykowe.
 • Seminaria dyplomowe.
 • Prace dyplomowe.

Działalność badawcza


 • Obciążalność prądowa ciągła i zwarciowa torów prądowych;
 • Diagnozowanie stanu technicznego łączników elektrycznych WN;
 • Procesy łączeniowe i łukowe w układach elektroenergetycznych;
 • Analiza łączeń sterowanych baterii kondensatorów i transformatorów.

Jacek Makowski


bud. 100 pok. 054
tel. +48 261 839 222
e-mail: jacek.makowski@wat.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski


bud. 100 pok. 56
tel. +48 261 839 082
e-mail: andrzej.michalski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2005 - profesor
 • 1999 - dr habilitowany PW
 • 1985 - doktorat PW
 • 1976 - magister inżynier elektrotechniki PW

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy elektrotechniki
 • Seminaria dyplomowe
 • Projekt przeddyplomowy
 • Czujniki i Przetworniki
 • Metrologia Wielkości Nieelektrycznych

Działalność badawcza


 • Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Pomiary przepływu
 • Bezprzewodowe sieci sensorów
 • Energy Harvesting


inż. Leszek Partyka


bud. 100 pok. 058
tel. +48 261 839 503
e-mail: leszek.partyka@wat.edu.pl


mgr inż. Piotr Paziewski


bud. 100 pok. 054
tel. +48 261 839 222
e-mail: piotr.paziewski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2015 - asystent badawczo - dydaktyczny
 • 2015 - magister inżynier energetyki, specjalność elektroenergetyka, WAT

Działalność dydaktyczna


 • Elektrotechnika
 • Energoelektronika
 • Inteligentne instalacje elektryczne
 • Jakość energii elektrycznej
 • Maszyny elektryczne
 • Obwody i sygnały
 • Sterowniki PLC

Działalność badawcza


 • Przekształtniki energoelektroniczne.
 • Układy zasilania energią elektryczną.


dr inż. Bogdan Perka


bud. 100 pok. 68
tel. +48 261 839 207
e-mail: bogdan.perka@wat.edu.pl


 Publikacje:

Droga zawodowa:


 • 2022 - Adiunkt, dr inż.
 • 2020 - dr inż.
 • 2018 - Asystent, mgr inż.

Działalność dydaktyczna


 • Obwody i sygnały elektryczne,
 • Podstawy Elektrotechniki,
 • Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych,
 • Podstawy techniki wysokich napięć
 • Symulacja i projektowanie obwodów elektrycznych

Działalność badawcza


 • Układy izolacyjne w technice wysokich napięć,
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne,
 • Procesy cieplne w urządzeniach elektrycznych,
 • Budownictwo elektroenergetyczne.


mgr inż. Karol Piwowarski


bud. 100 pok. 68
tel. +48 261 839 207
e-mail: karol.piwowarski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2018 - Asystent B-D w ZOiSE
 • 2018 - Magister inżynier energetyki WAT

Działalność dydaktyczna


 • Elektrotechnika
 • Obwody i sygnały
 • Elementy półprzewodnikowe
 • Podstawy technik wysokich napięć
 • Zasilanie urządzeń elektronicznych
 • Alternatywne źródła zasilania
 • Podstawy elektrotechniki

Działalność badawcza


 • Badanie materiałów w zastosowaniu do półprzewodnikowych łączników fotokundaktancyjnych
 • Badanie testowych struktur półprzewodnikowych łączników fotokundaktancyjnych
 • Modelowanie półprzewodnikowych łączników fotokundaktancyjnych
 • Układy wysokiego napięcia


mgr inż. Piotr Preibisch


bud. 100 pok. 85
tel. +48 261 837 106
e-mail: piotr.preibisch@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - starszy wykładowca  WAT
 • 2007 - wykładowca  WAT
 • 2003-2007 - asystent w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych w Zakładzie Obwodów i Sygnałów
 • 1990 –2003 - Kierownik laboratorium  Teorii Obwodów Elektrycznych, asystent zespołu pracowników naukowo- dydaktycznych,
 • 1989 –1990 - WAT starszy inżynier zespołu pracowników inżynieryjno- technicznych,
 • 1986 –1987  - WAT dowódca plutonu zespołu ogólno- wojskowego
 • 1986 - Magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Obwody i sygnały elektryczne
 • Elementy półprzewodnikowe
 • Maszyny elektryczne
 • Elektrotechnika
 • Podstawy elektrotechniki
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Instalacje elektryczne
 • Elementy elektroniczne
 • Podstawy radioelektroniki
 • Komisja obrony prac dyplomowych

Działalność badawcza


 • Ocena zmysłu równowagi człowieka w oparciu o pomiary posturograficzne.
 • Pomiary parametrów  silnych impulsów elektromagnetycznych
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych

Publikacje:


dr hab. inż. Włodzimierz Przyborowski


bud. 100 pok. 050
tel. +48 604 338 552
e-mail: wlodzimierz.przyborowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - profesor uczelni
 • 1991 - dr habilitowany PW
 • 1975 - Doktorat PW
 • 1972 - Magister matematyki UW
 • 1970 - Magister inżynier elektryk PW

Działalność dydaktyczna


 • Maszyny elektryczne
 • Obwody i sygnały
 • Projekt przeddyplomowy

Działalność badawcza


 • Silniki piezoelektryczne
 • Badania diagnostyczne maszyn elektrycznych
 • Przemysłowe badania maszyn - turbogeneratorów
 • Elektrodynamika sprzężonych pól elektro magnetosprężystych
 • Projektowanie maszyn elektrycznych

prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz


bud. 100 pok. 73
tel. +48 261 839 625
e-mail: henryk.supronowicz@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1 października 2011 r. - profesor zwyczajny.
 • Od 1 stycznia 2019 r. -  profesor dydaktyczny.

Działalność dydaktyczna


 • Elektrotechnika
 • Energoelektronika
 • Jakość energii elektrycznej
 • Seminarium dyplomowe

Działalność badawcza


 • Przekształtniki energoelektroniczne.
 • Układy zasilania energią elektryczną.
 • Układy do kompensacji mocy biernej
 • Jakość energii elektrycznej
 • Układy sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi
 • Elektronika przemysłowa


dr inż. Marek Szulim


bud. 100 pok. 050
tel. +48 261 837 209
e-mail: marek.szulim@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2018 - starszy wykładowca
 • 2000 - adiunkt n-b/b-d
 • 2000 - adiunkt n-d
 • 1999 - doktorat WAT
 • 1995 - asystent n-d
 • 1993 - magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Obwody i sygnały elektryczne
 • Szacowanie niepewności pomiaru
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Zintegrowane systemy ochrony

Działalność badawcza


 • Systemy ochrony fizycznej obiektu
 • Metody oceny niedokładności pomiaru
 • Pomiarowe urządzenia IR


dr hab. inż. Zbigniew Watral


bud. 100 pok. 56
tel. +48 261 839 082
e-mail: zbigniew.watral@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - Dyrektor Instytutu, profesor uczelni
 • 2016 - dr habilitowany WAT
 • 2001-2016 - Kierownik Zakładu Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
 • 1998 - Doktorat WAT
 • 1993 -1999 - Kierownik laboratorium
 • 1984 - Magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Zasilanie urządzeń elektronicznych
 • Alternatywne źródła zasilania
 • Podstawy elektrotechniki
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Obwody i sygnały
 • Seminaria dyplomowe
 • Projekt przeddyplomowy

Działalność badawcza


 • Układy do konwersji i transformacji energii elektrycznej.
 • Alternatywne układy zasilania na bazie OZE.
 • Fotowoltaiczne układy zasilania.
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych

mgr inż. Eugeniusz Zachwieja


bud. 100 pok. 85
tel. +48 261 837 106
e-mail: eugeniusz.zachwieja@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1985 - Absolwent WAT
 • 1985-1994 CSS WOPK  w Bemowie Piskim (wykładowca i starszy wykładowca).
 • od 1994 - ISE WEL WAT (asystent n-d, wykładowca).

Działalność dydaktyczna


 • obwody i sygnały,
 • elektrotechnika,
 • maszyny elektryczne
 • zasilanie urządzeń,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki.

Działalność badawcza


 • Diagnozowanie pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości.


dr hab. inż. Stanisław Ziemianek


bud. 100 pok. 85
tel. +48 261 837 106
e-mail: stanislaw.ziemianek@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - Profesor Uczelni WAT
 • 2009–2013 - Kierownik ZSiSE WE PW
 • 2006–2011 - przew. Komisji RW ds. przew. doktorskich z dysc. Elektrotechnika z zakresu El-en i TWN WE PW
 • 2002–2005 - z-ca Dyr. ds. Nauczania IE WE PW
 • 1982–2014 - Kierownik ds. dyd. Lab.  El-en IE WE PW
 • 2004 - Doktor habilitowany  (elektrotechnika, elektroenergetyka) PW
 • 1981 - Doktor inżynier (elektrotechnika, elektroenergetyka)  PW
 • 1973 - Magister inżynier (elektrotechnika, elektroenergetyka)  PW

Działalność dydaktyczna


 • Modelowanie systemów energetycznych (ISE WAT)
 • Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze (ISE WAT)
 • Prace dyplomowe, doktorskie
 • Podstawy elektroenergetyki (roczniki WE PW),
 • Modelowanie systemów el-en (roczniki WE PW)

Działalność badawcza


 • Tworzenie modeli matematycznych oraz wyznaczanie, analiza i optymalizacja stanów pracy sieci i SEE, metody śledzenia przepływów mocy, optymalizacja struktur sieciowych (konfiguracja, przełączenia, zestawianie źródeł energii, magazynowanie) (ISE WAT i WE PW)
 • Modele urządzeń technologii FACTS i orientowanych proekologicznie źródeł – stany pracy, optymalna lokalizacja, optymalne zestawianie obiektów el-en (w ujęciu dobowym, sezonowym) (ISE WAT i WE PW)
 • Modelowanie strumieni przepływów (energetycznych, finansowych), modelowanie w procesach ewolucji i procesach planowania rozwoju SEE (ISE WAT i WE PW)
 • kier. i gł. wyk. w proj.:   Zastosowanie metod śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej do rozwiązywania problemów techniczno-ekonomicznego opisu SEE  (Grant MNiSW, 2007–2010 WE PW)
 • kier. i gł. wyk. w proj.: Zespoły transf. w liniach interkonekcji KSE – mod.   mat., wybrane analizy w st. ust. pracy SEE  (połączenia interkonekcji KSE–niemiecki SEE,   wrażliwości, zakresy regulacji – dla EPC S.A.), (2010-2011 WE PW)
 • Badania, uczestnictwo w kilkudziesięciu pracach,  projektach na zlecenie PSE S.A. i jednostek energetyki zawodowej – wykonywanie prac, badań, oprogramowania, (analizy  stanów pracy SEE, analizy techn-ekon., badanie stabilności SEE, i in.,), (1980–2012 WE PW)