Prace i badania naukowe realizowane w Zakładzie:

 • Automatyczne rozpoznawanie mówcy
 • Projektowanie systemów multibiometrycznych
 • Badania procesów dozorująco-terapeutycznych w systemach antropotechnicznych w ujęciu wielopoziomowym
 • Wieloprocesowe systemy dozorująco-terapeutyczne
 • Diagnostyka detektorów piroelektrycznych w środowisku statycznych i dynamicznych zmian temperatury
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
 • Diagnostyka medyczna z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych
 • Projektowanie elementów i systemów elektronicznych
 • Modelowanie, projektowanie i pomiary w technice analogowej
 • Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania optycznego z detektorami zakresy UV
 • Opracowanie podstaw merytorycznych oraz ekspertyz dotyczących priorytetowych obszarów badawczych z zakresu techniki i technologii na potrzeby formowanych w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Komitetów Sterujących