Witamy serdecznie studentów drugiego roku studiów!
Dla studentów Wydziału Elektroniki od naboru 2018, przedmiot Układy Analogowe jest realizowany w wymiarze jednosemestralnym. Rozpoczynacie naukę o układach elektronicznych (analogowych).
W ramach laboratoriów oraz ćwiczeń rachunkowych na podstawie zdobytej wiedzy nt. własności tranzystora bipolarnego poznacie, jak zbudowany jest wzmacniacz tranzystorowy, jakimi parametrami się charakteryzuje, jak można wpływać na te parametry (m.in. poprzez ujemne sprzężenia zwrotne czy zmianę pp.) i jak te parametry praktycznie zmierzyć.
Zapoznacie się także z możliwościami wykorzystania w elektronice Wzmacniacza Operacyjnego (bazującego na różnicowym wzmacniaczu prądu stałego) oraz z właściwościami wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w różnych klasach pracy.
W dalszej części przedmiotu zapoznacie się z układami nieliniowymi (wykorzystującymi elementy o charakterystyce nieliniowej). Na bazie generatora poznacie metody wytwarzania przebiegów przemiennych i warunki generacji. Przedstawione zostaną Wam metody prostowania i stabilizacji napięcia, które jest wykorzystywane do zasilania układów elektronicznych. Zwieńczeniem zgłębiania wiedzy nt. analogowych układów elektronicznych będzie analiza i badanie analogowych układów mnożących (mieszaczy częstotliwości), które to wykorzystują zarówno liniowe jak i nieliniowe właściwości elementów elektronicznych użytych do ich budowy.
Życzymy satysfakcji z odkrywania kolejnych sekretów elektroniki.

Ogólne zasady zaliczania przedmiotu Układy Analogowe
Szczegółowe zasady realizacji i zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych

Realizacja ćwiczeń laboratoryjnych w semestrze zimowym r.a. 2022/2023

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych - studia stacjonarne i niestacjonarne

Temat ćwiczeniaSkrótProtokoły i sprawozdania
Wzmacniacz RC z U.S.Z 1)RCProtokół i sprawozdanie
Wzmacniacz operacyjny 1)OProtokół i sprawozdanie
Wielkosygnałowy wzmacniacz selektywny 2)SProtokół i sprawozdanie
Generator drgań sinusoidlanych 2)GProtokół i sprawozdanie
Zasilanie układów elektronicznych 3)  wymagane kolorowe pisakiZProtokół i sprawozdanie
Mieszacze częstotliwości 4)MProtokół i sprawozdanie

Nr przy temacie ćwiczenia wskazuje indeks literatury (+materiały)

Protokoły prosimy drukować dwustronnie!  Grupa (lub podgrupa) realizuje temat w 3 zespołach pomiarowych (od 3 do 5 osób). Każdy taki zespół musi posiadać swój protokół i sprawozdanie.

Grupy szkoleniowe WEL21EQ2S1, WEL21EY5S0, WEL21EY6S0 oraz WEL21EX1N1 realizują zajęcia z podziałem na dwa podgrupy tematyczne - powinny podzielić się na dwie równe podgrupy.
Pozostałe grupy realizują laboratoria bez podziału - cała grupa realizuje jeden temat na zajęciach.
Harmonogram (grafik ćwiczeń) poniżej.

Harmonogram


Nr spotkaniaPodgrupa IPodgrupa IICała grupa (bez podziału)
1RCO          RC
2ORC          O
3SG          S
4GS          G
5ZM          Z
6MZ          M

Nr sali laboratoryjnej:

 • Laboratoria O, S, Z - 31 / 54a
 • Laboratoria RC, G, M - 44 / 54a

Nr spotkaniaPodgrupa IPodgrupa II
1RCO
2ORC
3SG
4GS
5ZM
6MZ

Nr sali laboratoryjnej:

 • Laboratoria O, S, Z - 31 / 54a
 • Laboratoria RC, G, M - 44 / 54a

Ćwiczenia rachunkowe

dot. Cywilnych Studiów Stacjonarnych

Na zajęciach obowiązkowo należy posiadać dane katalogowe oraz kalkulator.

Spotkanie Temat ćwiczenia
1 (2h)Układy zasilania i stabilizacji punktu pracy (układy zasilania tranzystora, czynniki destabilizujące pp i metody wyznaczania pp, wybór układu zasilania tranzystora).
Parametry robocze wzmacniaczy w układzie OE (definicja parametrów roboczych na   konkretnym przykładzie układowym i interpretacja otrzymanych wyników).
Sprawdzian wiadomości
2 (2h)Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy pasmowych (obliczanie dolnej i górnej częstotliwości granicznej wzmacniacza pasmowego). Analiza przyczyn ograniczeń częstotliwościowych pracy wzmacniacza (od dołu i od góry)
Sprawdzian wiadomości
3 (2h)Parametry robocze i charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (obliczanie parametrów roboczych wzmacniacza pasmowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym prądowym-szeregowym oraz interpretacja uzyskanych wyników, a także obliczanie dolnej i górnej częstotliwości granicznej wzmacniacza pasmowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym prądowym-szeregowym). Analiza wpływu sprzężenia zwrotnego na parametry robocze.
Sprawdzian wiadomości
4Zaliczenie. Dla osób, które nie spełnią wymogów zaliczenia po ostatnich zajęciach, przewiduje się dodatkowe dwa terminy zaliczenia ćwiczeń – jeden przed sesją i jeden w czasie sesji przed terminem egzaminu. Kolokwium zaliczające obejmuje całość materiału w formie zadań.

Literatura

1 Skrypt wykładowy
J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne, BTC, wyd. 2007r., Sygn.: 62292, 67028, 67846, 72276.

2 Literatura - Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Wersje pdf prosimy drukować: 2 str na 1 arkuszu.

 1. J. Boksa, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Laboratorium z układów analogowych cz. I, skrypt WAT, wyd. 2004r., S-60006
  wersja pdf: Wzmacniacz RC + USZ | Suplement USZ | Wzmacniacz operacyjny
 2. J. Boksa, Z. Chudy, A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak,  Laboratorium z układów analogowych cz. II, skrypt WAT, S-60105
  wersja pdf: Wzmacniacze wielkosygnałowe | Generator sinusoidalny LC
 3. J. Kaźmierczak, - Instrukcja do ćwiczenia  Zasilanie układów elektronicznych.
 4. J. Boksa - Instrukcja do ćwiczenia Mieszacze częstotliwości.

3 Literatura - ćwiczenia rachunkowe

 1. A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński, Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, skrypt WAT, wyd. 2004r., S-60238
 2. Dane katalogowe wybranych elementów do ćwiczeń rachunkowych (obowiązkowe na zajęciach)
 3. A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński, Projektowania i analiza wzmacniaczy małosygnałowych, BTC, wyd. 2005r., S-60864
  (lit. uzupełniająca)

Informacje dodatkowe:
mgr inż. Jakub Kaźmierczak (jakub.kazmierczak@wat.edu.pl)