Przedmiot SiPU składa się z dwóch modułów:

Konstrukcji Układów Elektronicznych (KAU)
Symulacji Układów Elektronicznych (SUE)

Wykłady prowadzą:

  • Dwa pierwsze z Konstrukcji Układów Elektronicznych - dr inż. W. Olchowik
  • Trzeci z  Symulacji Układów Elektronicznych - mgr inż. J. Kaźmierczak

Laboratoria z KUE przypisane są do pracowni 61S i 66S
Laboratoria z SUE przypisane są do pracowni 044S

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

NrTemat ćwiczeniaInstrukcja/Sprawozdanie
1.Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo (s. 66/S)Instrukcja
2.Projektowanie obwodów drukowanych (s. 66/S)Instrukcja
3.Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo (s. 61/S)Instrukcja
Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznychInstrukcja
4.Symulatory układów elektronicznych (SUE) (s. 044/S)Sprawozdanie
5.Zaawansowane metody symulacji w języku SPICE (ZMS) (s. 044/S)Sprawozdanie
6.Makromodele i analiza parametryczna w języku SPICE (MAP)  (s. 044/S)Sprawozdanie

Grafik ćwiczeń laboratoryjnych

Każda grupa studencka jest dzielona na dwie podgrupy A i B.
Grupa WEL20Q3 oraz IOE20WX1 nie podlegają podziałowi.

Nr spotkania / PodgrupaIIIIII IV VVI
Podgrupa A    1    3    2    4    5    6
Podgrupa B    3    1    4    2    5    6
Grupy bez podziału    1    2    3    4    5    6

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

NrTemat ćwiczeniaInstrukcja
1.Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo (s. 66/S)Instrukcja
2.Projektowanie obwodów drukowanych (s. 66/S)Instrukcja
3.Symulatory układów elektronicznych (SUE) (s. 044/S)Sprawozdanie
4.Zaawansowane metody symulacji w języku SPICE (ZMS) (s. 044/S)Sprawozdanie

Grafik ćwiczeń laboratoryjnych

Nr spotkania / PodgrupaIIIIIIIV
WEL20EX1N11234

Oprogramowanie (wersje demonstracyjne)

 Wykłady z przedmiotu TOiS (prof. A. Dobrowolski)

Technika Obliczeniowa i Symulacyjna

Literatura podstawowa

  • A. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych, BTC, Warszawa, 2004 (sygn. WAT 60098)
  • A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Technika Obliczeniowa i Symulacyjna : laboratorium, WAT, Warszawa, 2015 (sygn. 79938/Elektronika)

Informacje dodatkowe:
mgr inż. Jakub Kaźmierczak (jakub.kazmierczak@wat.edu.pl)