Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Nazwa i numer ćwiczeniaInstrukcjaProtokół PomiarowySprawozdanie
Ćwiczenie nr 1 Badanie liniowych, ciągłych członów automatycznej regulacjiInstrukcjaProtokółSprawozdanie
Ćwiczenie nr 2 Badanie stabilności liniowych, ciągłych UARInstrukcja Protokół Sprawozdanie
Ćwiczenie nr 3 Badanie układów nieliniowychInstrukcja i protokół
Ćwiczenie nr 4 Badanie liniowych, impulsowych członów automatycznej regulacjiInstrukcja Protokół Sprawozdanie
Ćwiczenie nr 5 Badanie jakości procesów regulacji liniowych, ciągłych UARInstrukcja i protokół Sprawozadnie

Uwaga: kolejność wykonywania ćwiczeń na studiach stacjonarnych (WEL20DX1/X2/X3 S1) to 1, 2, 5, 4, 3.
Tematy zgodne z numeracją zaprezentowaną w tabeli powyżej a więc ćwiczenie nr 5 z tabeli realizowane jest jako trzecie w kolejności.

Na studiach niestacjonarnych (WEL20DX1N1) odbywają się cztery ćwiczenia laboratoryjne w kolejności 1, 2, 3, 4.
Nie jest realizowane ćwiczenie numer 5.

Literatura podstawowa

  • Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R., Podstawy teorii sterowania, wyd. WNT 2021 i starsze
  • Skup Z., Zadania z podstaw automatyki i sterowania, wyd. PWN 2018
  • Dębowski A., Automatyka Podstawy Teorii, wyd. PWN 2016
  • Kwiatkowski W., Wprowadzenie do automatyki, wyd. Bel Studio 2010
  • Mazurek J., Vogt H. Żydanowicz W., Podstawy automatyki, wyd. OWPW 2006