Pracownia Elementów Półprzewodnikowych - EleP
Materiały do przedmiotu Elementy półprzewodnikowe

Pracownia Metodyki Projektowania i Systemów Bezpieczeństwa - Mpsb
Materiały do przedmiotu Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych

Pracownia Podstaw Eksploatacji - Pes
Materiały do przedmiotu Podstawy Eksploatacji Systemów

Pracownia Automatyki - A
Materiały do przedmiotu Automatyka

Pracownia Symulacji i Projektowania Układów - SiPU
Materiały do przedmiotu Symulacja i Projektowanie Układów Elektronicznych

Pracownia Układów Analogowych - Uka
Materiały do przedmiotu Układy analogowe

Pracownia Elektroniki - Ela
Materiały do przedmiotu Elektronika dla energetyki

Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej - TOiS
Materiały do przedmiotu Technika Obliczeniowa i Symulacyjna

Pracownia Komputerowej Analizy Układów Elektronicznych - KAUE
Materiały do przedmiotu Komputerowa Analiza Układów Elektronicznych