Zakład Mikrofal jest jednym z trzech zakładów Instytutu Radioelektroniki. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawcza w zakresie szeroko rozumianej teorii i techniki mikrofalowej.

Potencjał kadrowy zakładu to 2 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny i 6 adiunktów.

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT

bud. 54 pok. 41
tel. +48 261 839 831
e-mail: waldemar.susek@wat.edu.pl