Instytut Radioelektroniki

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT


Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr inż. Jan Matuszewski, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT