Studia wyższe


W instytucie realizowane jest kształcenie na poziomie studiów wyższych I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie), jednolitych studiów magisterskich, szkoły doktorskiej oraz kursów specjalistycznych. Potencjał naukowo-dydaktyczny Instytutu stanowi jeden profesor, pięciu doktorów habilitowanych, piętnastu doktorów i czternastu magistrów. Pracę ich wspiera trzech pracowników technicznych i pięcioro pracowników administracyjnych.

Instytut profiluje cztery specjalności – Systemy teledetekcyjne i Urządzenia i systemy elektroniczne dla studentów cywilnych, a także Radiolokacja oraz Radionawigacja dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Uczestniczy w procesie kształcenia we wszystkich grupach przedmiotów, począwszy od przedmiotów ogólnych, poprzez przedmioty podstawowe, kierunkowe, a na specjalistycznych kończąc. Realizuje zadania dydaktyczne przede wszystkim na rzecz Wydziału Elektroniki, ale uczestniczy również w kształceniu studentów na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Kadra Instytutu bierze także udział w realizacji zajęć w szkole doktorskiej oraz kursach specjalistycznych.

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów Instytutu Radioelektroniki:

 • firmy i przedsiębiorstwa elektroniczne
 • ośrodki wytwarzania elektroniki profesjonalnej
 • operatorzy telewizji kablowych
 • nadawcy telewizyjni
 • linie i przedsiębiorstwa lotnicze
 • centra zarządzania kryzysowego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • służby państwowe
 • Siły Zbrojne RP
 • ośrodki naukowo-badawcze

Kursy


 • Radiolokacja i telekomunikacja (8103023)
 • Radioelektronika dla technicznego personelu ubezpieczenia lotów (8103056)
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów radarowych na potrzeby tworzenia wzorców emiterów (8103065)
 • Nowoczesne technologie i techniki radiolokacyjne (8103073)
 • Operacyjne wykorzystanie Systemu Zbioru i Dystrybucji Informacji o Sytuacji Powietrznej DUNAJ II (8103078)

Studia podyplomowe


 • Niestacjonarne studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych" (kod 1103174)