Kursy realizowane w Instytucie Radioelektroniki:

 • Radiolokacja i telekomunikacja (8103023)
 • Radioelektronika dla technicznego personelu ubezpieczenia lotów (8103056)
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów radarowych na potrzeby tworzenia wzorców emiterów (8103065)
 • Nowoczesne technologie i techniki radiolokacyjne (8103073)

Studia podyplomowe w Instytucie Radioelektroniki:

 • Studia podyplomowe dla Sił Powietrznych - grupa radiotechniczna "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych" (kod 11031174)

Działalność naukowo-badawcza

Główne zagadnienia badawcze:

 • Przetwarzanie danych w systemach walki radioelektronicznej i systemach nawigacyjnych.
 • Rozpoznawanie sygnałów i obrazów.
 • Zintegrowane systemy nawigacyjne.
 • Bezzałogowe systemy powietrzne.

Lider zespołu: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof.  WAT

Główne zagadnienia badawcze:

 • Odbiorniki i nadajniki mikrofalowe.
 • Systemy rozpoznania radioelektronicznego.
 • Radary szumowe.
 • Termografia mikrofalowa.

Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Bronisław STEC

Główne zagadnienia badawcze:

 • Aktywne i pasywne systemy teledetekcyjne.
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów i danych teledetekcyjnych.
 • Radary obserwacyjne.
 • Radary ultraszerokopasmowe - radary penetracji gruntu.

Lider zespołu: dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof.  WAT