Osoby zakwalifikowane na stacjonarne  studia l-go stopnia w Wydziale Elektroniki, na kierunkach studiów:

Elektronika i telekomunikacja
Energetyka

zapraszamy w poniższych terminach w celu rejestracji oraz na spotkanie organizacyjne:

Rejestracja

 • środa - 28.09.2022 r.
  • 8.00 - 10.30 - rejestracja - Klub WAT, I piętro, sala 124 K,
  • 10.40 – zwiedzanie kampusu (zbiórka przed budynkiem Klubu WAT)

Spotkanie informacyjne

 • Elektronika i telekomunikacja
  • 05.10.2022 r., godz. 11:40, budynek 100, sala 315
 • Energetyka
  • 06.10.2022 r., godz. 8:00, budynek 75, sala 3.8

Rejestracja ma na celu m. in. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisanie umowy „uczelnia – student”.

Prosimy, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w zajęciach programowych.

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść do 01.10.2022 roku, na indywidualny numer konta wygenerowany podczas rejestracji internetowej.

Programy studiów wraz z planami dostępne są na stronie Akademii w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ.
Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej wydziału. Informacja o przydzielonej grupie studenckiej zostanie przekazana w dniu rejestracji.

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 dla studentów pierwszego rocznika studiów I stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 10.10.2022 r. o godz. 09.00 w sali Kina Akademickiego Klubu WAT.

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 odbędzie się w dniu – 30 września br.,  godz. 11.00, w sali Kina Akademickiego Klubu WAT

Udział biorą wyznaczeni przedstawiciele studentów. Alternatywą dla bezpośredniego uczestnictwa będzie planowana transmisja uroczystości online.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się poprzez e-mail: dziekanat.wel@wat.edu.pl