Osoby zakwalifikowane na I-szy rok studiów niestacjonarnych I stopnia w Wydziale Elektroniki WAT, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, tzn. nie odebrały legitymacji studenckiej, nie podpisały „ŚLUBOWANIA” mogą zgłosić się w dniach:

  • 24.09.2022 (sobota), zbiórka o godz. 8.30
    tel. kontaktowy  261 837 782,
  • 1.10.2022 (sobota), zbiórka o godz. 8.30
    tel. kontaktowy  261 837 224,

Miejsce zbiórki: obok Biura Przepustek (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego 2).

  • 30.09.2022 (piątek), godz. 16.00 -17.00
    tel. kontaktowy 261 837 224,

Miejsce zbiórki: sala 124/K i 125/K - Klub WAT gen. Sylwestra Kaliskiego 25a

W ww. terminach pracownik dziekanatu Wydziału Elektroniki wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni celem dokonania rejestracji i wydania legitymacji.

Po ww. terminach zainteresowani odbiorem legitymacji proszeni są o kontakt telefoniczny w dniach roboczych – tel. 261 837 224 lub 261 839 142.

Ważne!
Osoby, które nie odbiorą legitymacji – przepustki (ELS) nie będą mogły wchodzić na teren zamknięty na zajęcia oraz korzystać z biblioteki.