Elektronika i telekomunikacja

Studia wojskowe

cykl kształcenia od roku akademickiego

Studia cywilne stacjonarne - I i II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Studia cywilne niestacjonarne - I i II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Mikroelektronika

Studia cywilne stacjonarne - II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Początek 03.2023 r.

Treści kształcenia

Energetyka

STUDIA I STOPNIA


Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna I
Analiza matematyczna II
Automatyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chemia
Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomia i ochrona pracy
Filozofia
Fizyka 1
Fizyka 2
Gospodarka energetyczna
Grafika inżynierska
Historia techniki do 2015
Historia Polski - wybrane aspekty 1 od 2016
Historia Polski - wybrane aspekty 2 od 2016
Język angielski 1
Język angielski 2
Język angielski 3
Język angielski 4
Język francuski 1
Język francuski 2
Język francuski 3
Język francuski 4
Język niemiecki 1
Język niemiecki 2
Język niemiecki 3
Język niemiecki 4
Język rosyjski 1
Język rosyjski 2
Język rosyjski 3
Język rosyjski 4
Kultura języka polskiego do 2015
Maszyny elektryczne
Materiały eksploatacyjne
Materiały konstrukcyjne
Mechanika płynów 1
Mechanika płynów 2
Mechanika techniczna 1
Mechanika techniczna 2
Ochrona środowiska w energetyce
Odnawialne źródła energii
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Podstawy zarządzania do 2015
Projektowanie w energetyce
Prowadzenie działalnosci przedsiębiorstwa energetycznego na rynku
Przesyłanie energii elektrycznej
Psychologia do 2015
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Technologia informacyjna
Technologie maszyn energetycznych
Termodynamika techniczna 1
Termodynamika techniczna 2
Wprowadzenie do matematyki wyższej do 2014
Wychowanie fizyczne 1
Wychowanie fizyczne 2
Wychowanie fizyczne 3
Wychowanie fizyczne 4

Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Aparaty elektryczne
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Diagnostyka termowizyjna w energetyce
Energoelektronika
Graficzne środowiska programowe od 2015
Instalacje elektryczne
Inteligentne Instalacje elektryczne od 2015
Jakość energii elektrycznej
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce
Metodyka i techniki programowania
Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych
Podstawy metrologii
Podstawy techniki wysokich napięć
Podstawy wymiany ciepła
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Projekt przejściowy od 2015
Przemiany elektrotermiczne w energetyce
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Technika cyfrowa
Technika mikroprocesorowa
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Technologie fotwoltaiczne w energetyce
Teledetekcja w energetyce do 2014
Zabezpieczenia obiektów energetycznych od 2015

Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Biopaliwa
Budowa i eksploatacja silników spalinowych
Diagnostyka maszyn i urządzeń w energetyce
Eksploatacja Urządzeń Energetycznych
Hydrotroniczne układy sterowania
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce
Logistyka w energetyce
Maszyny i urządzenia dźwigowe i transportu bliskiego
MATLAB dla energetyków
Mechatronika w energetyce
Mobilne urządzenia energetyczne
Napędy hydrauliczne
Ogniwa paliwowe w systemach energetycznych
Podstawy dynamiki maszyn w energetyce
Podstawy metrologii
Podstawy techniki wysokich napięć
Podstawy wymiany ciepła
Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Programowanie sterowników PLC
Projekt przejściowy od 2015
Projektowanie konstrukcji w programie CATIA
Rozwój układów napędowych maszyn energetycznych
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Transport drogowy i jego organizacja w energetyce
Tribologia i tribotechnika
Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone


Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna I
Analiza matematyczna II
Automatyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chemia
Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomia i ochrona pracy
Filozofia
Fizyka 1
Fizyka 2
Gospodarka energetyczna
Grafika inżynierska
Historia techniki do 2015
Historia Polski - wybrane aspekty 1 od 2016
Historia Polski - wybrane aspekty 2 od 2016
Język angielski 1
Język angielski 2
Język angielski 3
Język angielski 4
Język francuski 1
Język francuski 2
Język francuski 3
Język francuski 4
Język niemiecki 1
Język niemiecki 2
Język niemiecki 3
Język niemiecki 4
Język rosyjski 1
Język rosyjski 2
Język rosyjski 3
Język rosyjski 4
Kultura języka polskiego do 2015
Maszyny elektryczne
Materiały eksploatacyjne
Materiały konstrukcyjne
Mechanika płynów 1
Mechanika płynów 2
Mechanika techniczna 1
Mechanika techniczna 2
Ochrona środowiska w energetyce
Odnawialne źródła energii
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Podstawy zarządzania do 2015
Projektowanie w energetyce
Prowadzenie działalnosci przedsiębiorstwa energetycznego na rynku
Przesyłanie energii elektrycznej
Psychologia do 2015
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Technologia informacyjna
Technologie maszyn energetycznych
Termodynamika techniczna 1
Termodynamika techniczna 2
Wychowanie fizyczne 1 do 2015
Wychowanie fizyczne 2 do 2015
Wychowanie fizyczne 3 do 2015

Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Aparaty elektryczne
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Diagnostyka termowizyjna w energetyce
Energoelektronika
Graficzne środowiska programowe od 2015
Instalacje elektryczne
Inteligentne instalacje elektryczne od 2015
Jakość energii elektrycznej
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce
Metodyka i techniki programowania
Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych
Podstawy metrologii
Podstawy techniki wysokich napięć
Podstawy wymiany ciepła
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Projekt przejściowy od 2015
Przemiany elektrotermiczne w energetyce
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Technika cyfrowa
Technika mikroprocesorowa
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Technologie fotowoltaiczne w energetyce
Teledetekcja w energetyce do 2014
Zabezpieczenia obiektów energetycznych od 2015

Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Biopaliwa
Budowa i eksploatacja silników spalinowych
Diagnostyka maszyn i urządzeń w energetyce
Eksploatacja Urządzeń Energetycznych
Hydrotroniczne układy sterowania
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce
Logistyka w energetyce
Maszyny i urządzenia dźwigowe i trasportu bliskiego
MATLAB dla energetyków
Mechatronika w energetyce
Mobilne urządzenia energetyczne
Napędy hydrauliczne
Ogniwa paliwowe w systemach energetycznych
Podstawy dynamiki maszyn w energetyce
Podstawy metrologii
Podstawy techniki wysokich napięć
Podstawy wymiany ciepła
Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Programowanie sterowników PLC
Projekt przejściowy od 2015
Projektowanie konstrukcji w programie CATIA
Rozwój układów napędowych maszyn energetycznych
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Transport drogowy i jego organizacja w energetyce
Tribologia i tribotechnika
Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone


STUDIA II STOPNIA


Przedmiot 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierowanie zespołami ludzkimi
Komputerowe wspomagania projektowania w energetyce z CAD
Metody numeryczne
Metody podejmowania decyzji
Modelowanie systemów energetycznych
Modelowanie zagadnień elektrotechniki
Modelowanie zagadnień termomechaniki
Podstawy energetyki jądrowej
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Sensory w energetyce
Sieci komputerowe i bazy danych
Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej
Wybrane zagadnienia teorii systemów dynamicznych
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Wychowanie fizyczne 1 do 2015
Zarządzanie jakością w energetyce

Mobilne urządzenia energetyczne

Przedmiot 2015 2016 2017
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
Laboratorium problemowe
Praktyka specjalistyczna
Programowane układy sterowania
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sterowanie systemami elektroenergetycznymi
Tory prądowe i układy stykowe
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Zaawansowane metody i techniki pozyskiwania paliw i energii

Przedmiot 2015 2016 2017
Hydrotroniczne układy napędowe
Inżynieria eksploatacji maszyn w energetyce
Laboratorium problemowe
Podstawy energetyki niekonwencjonalnej
Praktyka specjalistyczna
Prototypowanie maszyn i urządzeń
Seminaria dyplomowe
Seminarium przeddyplomowe
Transport mediów energetycznych
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodniczePrzedmiot 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierowanie zespołami ludzkimi
Komputerowe wspomagania projektowania w energetyce z CAD
Metody numeryczne
Metody podejmowania decyzji
Modelowanie systemów energetycznych
Modelowanie zagadnień elektrotechniki
Modelowanie zagadnień termomechaniki
Podstawy energetyki jądrowej
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Sensory w energetyce
Sieci komputerowe i bazy danych
Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej
Wybrane zagadnienia teorii systemów dynamicznych
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Wychowanie fizyczne 1 do 2015
Zarządzanie jakością w energetyce

Mobilne urządzenia energetyczne

Przedmiot 2015 2016 2017
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
Laboratorium problemowe
Praktyka specjalistyczna
Programowane układy sterowania
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sterowanie systemami elektroenergetycznymi
Tory prądowe i układy stykowe
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Zaawansowane metody i techniki pozyskiwania paliw i energii

Przedmiot 2015 2016 2017
Hydrotroniczne układy napędowe
Inżynieria eksploatacji maszyn w energetyce
Laboratorium problemowe
Podstawy energetyki niekonwencjonalnej
Praktyka specjalistyczna
Prototypowanie maszyn i urządzeń
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Transport mediów energetycznych
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Zaawansowane metody i techniki pozyskiwania paliw i energii