HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DYPLOMOWANIEM
Z WYKORZYSTANIEM APD w r. a. 2022/2023

Lp.CzynnośćWykonawcyTermin
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD*Promotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
2Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
3Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez Dziekana*Dyrektorzy Instytutówdo końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
4Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po. ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.06.2022 r.
5Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 19.09.2022 r.
6Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 20.09.2022 r.
7Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutoweStudia niestacjonarne: do 22.09.2022 r. Studia stacjonarne: do 30.09.2022 r.
8Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowym
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
9Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 4 tygodnie od wręczenia zadań do prac dyplomowych
10Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówwskazane (zalecane) – po trzecim seminarium
11Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka" na bieżący rok akademickiKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 30.11.2022
12Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatudo 15.01 2023
13Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 17.01.2023 r.
14Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówdo 17.01.2023 r.
15Zatwierdzenie wykazów recenzentów prac przez Dziekana (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 18.01.2023 r.
16Wprowadzenie do USOSadm danych dotyczących zatwierdzonych przez Dziekana RecenzentówInstytuty - upoważnione osobydo 20.01.2023 r.
17Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielnościStudencido 21.01.2023 r.
18Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą,  wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 30.01.2023 r.
19Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 30.01.2023 r.
20Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 03.02.2023 r.
21Obliczenie i wprowadzenie do APD średniejDziekanatdo 03.02.2023 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
22Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**Komisje i dyplomanci06.02-11.02.2023 r. Termin rezerwowy: 14.02.2023 r. (do godz. 12.00)
23Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
24Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
25Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
26Sprawdzenie kompletności w dziekanacie  i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: protokołu egzaminu dyplomowego, opinii promotora, opinii recenzenta, raportu z JSA, Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
27Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
28Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwentaAbsolwentPo egzaminie dyplomowym. Ankieta dostępna pod adresem: https://ankieter.wat.edu.pl
29Wręczenie dyplomów i suplementówDziekanW terminie do 30 dni od ukończenia studiów

* - Nie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
** - Rejestracja kandydatów na II stopień studiów: od 1 grudnia 2022 r. do 14 lutego 2023 r.

Lp.CzynnośćWykonawcyTermin
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD*Promotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
2Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
3Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez Dziekana*Dyrektorzy Instytutówdo końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
4Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po. ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.11.2022 r.
5Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 19.09.2022 r.
6Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 16.12.2022 r.
7Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutowedo 30.12.2022 r.
8Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowym
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
9Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 4 tygodnie od wręczenia zadań do prac dyplomowych
10Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówwskazane (zalecane) – po trzecim seminarium
11Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka" na bieżący rok akademickiKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 30.11.2022
12Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatudo 10.04.2023
13Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 26.05.2023 r.
14Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówdo 26.05.2023 r.
15Zatwierdzenie wykazów recenzentów prac przez Dziekana (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.05.2023 r
16Wprowadzenie do USOSadm danych dotyczących zatwierdzonych przez Dziekana RecenzentówInstytuty - upoważnione osobydo 02.06.2023 r.
17Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielnościStudencido 05.06.2023 r.
18Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą,  wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 15.06.2023 r.
19Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 20.06.2023 r.
20Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 21.06.2023 r.
21Obliczenie i wprowadzenie do APD średniejDziekanatdo 22.06.2023 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
22Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**Komisje i dyplomanci26.06-07.07.2023 r.
23Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
24Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
25Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
26Sprawdzenie kompletności w dziekanacie  i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: protokołu egzaminu dyplomowego, opinii promotora, opinii recenzenta, raportu z JSA, Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
27Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
28Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwentaAbsolwentPo egzaminie dyplomowym. Ankieta dostępna pod adresem: https://ankieter.wat.edu.pl
29Wręczenie dyplomów i suplementówDziekanW terminie do 30 dni od ukończenia studiów

* - Nie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
** - Rejestracja kandydatów na II stopień studiów: od 1 grudnia 2022 r. do 14 lutego 2023 r.

Lp.CzynnośćWykonawcyTermin
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD*Promotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
2Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
3Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez Dziekana*Dyrektorzy Instytutówdo końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe
4Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po. ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 14.10.2022 r.
5Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 19.09.2022 r.
6Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 28.10.2022 r.
7Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutowedo 10.11.2022 r.
8Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy Instytutów Grupy E i L - 10.11.2022 Grupy A i V – 14.11.2022 Grupy N – 09.11.2022
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
9Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 4 tygodnie od wręczenia zadań do prac dyplomowych
10Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówwskazane (zalecane) – po trzecim seminarium
11Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka" na bieżący rok akademickiKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 30.11.2022
12Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatudo 10.04.2023
13Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 24.03.2023 r.
14Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówdo 24.03.2023 r.
15Zatwierdzenie wykazów recenzentów prac przez Dziekana (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 27.03.2022 r.
16Wprowadzenie do USOSadm danych dotyczących zatwierdzonych przez Dziekana RecenzentówInstytuty - upoważnione osobydo 30.03.2023 r.
17Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielnościStudencido 31.03.2023 r.
18Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą,  wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 12.04.2023 r.
19Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 18.04.2023 r.
20Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 20.04.2023 r.
21Obliczenie i wprowadzenie do APD średniejDziekanatdo 21.04.2023 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
22Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**Komisje i dyplomanci 24 - 28.04.2023 r. Termin rezerwowy: 04.05.2023
23Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
24Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
25Przesłanie do WKW listy studentów wojskowych, którzy zdali egzamin dyplomowy oraz listy do wyboru Prymusa Promocji WATZastępca Dziekana, dziekanat05.05.2023 r.
26Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
27Sprawdzenie kompletności w dziekanacie  i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: protokołu egzaminu dyplomowego, opinii promotora, opinii recenzenta, raportu z JSA, Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
28Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie
29Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwentaAbsolwentPo egzaminie dyplomowym. Ankieta dostępna pod adresem: https://ankieter.wat.edu.pl
30Wręczenie dyplomów i suplementówDziekanW terminie do 30 dni od ukończenia studiów

* - Nie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
** - Rejestracja kandydatów na II stopień studiów: od 1 grudnia 2022 r. do 14 lutego 2023 r.


Zgodnie z Ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art.77ust 2 i ust 2a

Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów
podstawowy komplet dokumentów:

  • oryginał dyplomu i suplementu
  • dwa odpisy dyplomu oraz dwa odpisy suplementów w języku polskim

W ramach podstawowego kompletu dokumentów
student może wnioskować o wydanie nieodpłatnego dyplomu wraz z suplementem w języku obcym:

  1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim
  2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

Uwaga! Wniosek można składać tylko do dnia przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w ramach podstawowego kompletu

Student lub absolwent, może również wnioskować o dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów
lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim.

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu w języku polskim

lub dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu
w wyżej wymienionych językach obcych za opłatą

  1. dyplom ukończenia studiów - 20 zł.
  2. suplement do dyplomu - 20zł.

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu i suplementu w jęz. obcym za dodatkową opłatą

W przypadku zagubienia oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu
absolwent może wnioskować o wydanie duplikatu ww. dokumentów za opłatą:

  1. dyplom ukończenia studiów - 20 zł.
  2. suplement do dyplomu - 20zł.