Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 224/RKR/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 w WAT

IX30Inauguracja roku akademickiego
X3Początek zajęć roku akademickiego
   30.09.2022 r. - 31.01.2023 r. - Zajęcia programowe - semestr zimowy
31Dzień rektorski
XI29Święto Akademii
XII24Początek przerwy świątecznej
I6Koniec przerwy świątecznej
31Koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
II1 - 10Zimowa sesja egzaminacyjna (zamknięcie I terminu protokołów w USOS do dnia 16.02.2023 r.)
13 - 17Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa (zamknięcie protokołów w USOS do dnia 23.02.2023 r.)
20 - 24Przerwa międzysemestralna
27Początek semestru letniego
   27.02.2023 r. - 23.06.2023 r. - Zajęcia programowe - semestr letni
IV7 - 11Przerwa świąteczna letnia
27Dzień Sportu WAT
V2Dzień rektorski
3Dzień wolny - Święto 3 maja
VI9Dzień rektorski
23Koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
26Początek letniej sesji egzaminacyjnej
VII7Koniec letniej sesji egzaminacyjnej
14Zakończenie poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej dla żołnierzy I roku kształcenia pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

lipiec - wrzesień 2023 r.Letnia przerwa wakacyjna
13.07.2023 r. - (29.09.2023 r. **)Zamknięcie I terminu protokołów w USOS,
21.09.2023 r. - (13.10.2023 r.***)Zamknięcie II terminu protokołów w USOS.
11-15.09.2023 r. lub 25.09 - 06.10.2023 r.Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa ,
Studia wojskowe: 
20.03 - 03.04.2023 r.Egzamin na oficera (szczegółowy harmonogram wg oddzielnych ustaleń),
05.05.2023 r.Termin graniczny dostarczenia do WKW listy osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego (drugi stopień studiów wojskowych),
15.05. - 09.06.2023 r.Praktyki dowódcy plutonu,
28.08. - 22.09.2023 r.Praktyki dowódcy drużyny (w terminie: 14.08-22.09.2023 r. - dla pchor. WLO, studia o profilu praktycznym),
15.07. - 04.08.2023 r.Obóz sportowo-językowy po pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich,
12-22.06.2023 r.Przygotowanie do promocji oficerskiej,
23.06.2023 r.Promocja oficerska,
28-30.08.2023 r.Kurs instruktorsko-metodyczny dla obsady Podstawowego Szkolenia Wojskowego,
02-09.09.2023 r.Okres powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (szczegółowy harmonogram wg oddzielnych ustaleń),
Przysięga wojskowa uczestników podstawowego szkolenia wojskowego - wg oddzielnych ustaleń.
Urlopy, szkolenia w CS i JW, praktyki - wg oddzielnych ustaleń,
Studia cywilneokres przerwy wakacyjnej i praktyk,
Szkoła Doktorska WATwg oddzielnego harmonogramu,
Dyplomanciw semestrze dyplomowym zajęcia programowe, sesja egzaminacyjna, egzamin dyplomowy wg decyzji dziekana,
Egzaminy z języków obcychwg oddzielnych ustaleń.

Uwagi:
na studiach niestacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich - zajęcia i sesje egzaminacyjne odbywaj
zjazdów, terminy zjazdów oraz terminy zamknięcia protokołów w USOS ustala dziekan/kierownik studiów
doktoranckich;
* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu;
**  dla modułów realizowanych w okresie przerwy wakacyjnej;
*** dla grup odbywających praktyki i szkolenia we wrześniu.

Zajęcia oraz sesja egzaminacyjna poszczególnych grup określają rozkłady zajęć.