Kierownik Laboratorium

dr inż. Leszek Nowosielski

Budynek 75 pok. 1.14

261 83 70 48, fax. 261 83 79 03

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Jakości

mgr inż. Kazimierz Piwowarczyk

Budynek 75 pok. 1.12

261 83 70 47

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Technicznych

mgr inż. Rafał Przesmycki

Budynek 75 pok. 1.13

261 83 93 24

Adiunkt

ppłk dr inż. Marek Bugaj

Budynek 75 pok. 1.12

261 83 78 85

Technik

tech. Kazimierz Kołdej

Budynek 75 pok. 2.2

261 83 71 91