Wydziałowa Rada Studentów
Wydziału Elektroniki

 

Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów WEL

st. szer. pchor. Rafał Bielecki

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów WEL

inż. Patrycja Tymińska

Sekretarz Wydziałowej Rady Studentów WEL

kpr. pchor. Anna Kopeć

Członkowie

inż. Piotr Grzegrzółka
sierż. pchor. Krzysztof Świdrak
szer. pchor. Przemysław Spiczyński
szer. pchor. Adrian Wolski
plut. pchor. Tomasz Włudyga
plut. pchor. Piotr Sadecki