INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenia od NNW będzie dokonywał

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wysokość składki ubezpieczeniowej na cały rok akademicki 2016/2017 wynosi:

14 zł – przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł

18 zł – przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł

23 zł – przy sumie ubezpieczenia 25.000 zł

Student zainteresowany ubezpieczeniem NNW jest zobowiązany do odbioru OWU i złożenia podpisu na liście przed zgłoszeniem przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia i obowiązkowe listy w zależności od sumy ubezpieczenia są dostępne na stronie wydziału.

Studenci mogą ubezpieczać się bezpośrednio u przedstawiciela PZU
w Domu Studenckim nr 2, ul. Kaliskiego 11 (Świetlica)

w dniach od 18.10.2016 do 24.11.2016 - wtorek, środa, czwartek w godz. 15:15-17:15.

Dodatkowo agent będzie pełnił dyżur w soboty 19 i 26 listopada w godz. 10:00-14:00

Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej w drodze konkursu oferenta na najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia studentów Wojskowej Akademii Technicznej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wybrał

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Warunki ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny
 • Wysokość sumy ubezpieczenia: do wyboru: 15 000 zł.,  20 000 zł. lub 25 000 zł.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej za cały rok akademicki 2016/2017 wynosi 14 zł. (przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł. ) 18 zł. (przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł) 23 zł.  (przy sumie ubezpieczenia 25 000 zł)
 • Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy oraz usługi assistance, m.in.: transport medyczny, wizytę pielęgniarki, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjną
 • Ubezpieczenie udziela ochrony studentom podczas praktyk (także zagranicznych), a także podczas zajęć sportowych (treningi, zawody), zarówno na uczelni, jak i poza uczelnią
  w sekcjach (klubach) sportowych
 • Agent ubezpieczeniowy oferuje także dodatkowe możliwości, tj.:
  • Zniżki do 40 % przy ubezpieczeniu mieszkania/domu
  • Zniżki do 10 % przy ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW, Assistance)
 1. Student zainteresowany ubezpieczeniem dokonuje wpłaty u Starosty Grupy Dziekańskiej.
 2. Starosta sporządza w formie elektronicznej 3 egzemplarze wykazów studentów swojej grupy na podstawie wzoru wykazu uzależnionego od Sumy ubezpieczenia. Wykazy można pobrać ze strony internetowej wydziału. Wykazy zawierają: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania nr grupy, podpis osoby, która chce się ubezpieczyć.
  UWAGA: wykazy sporządzone odręcznie, pokreślone i nieczytelne nie będą przyjmowane
 3. Starosta dokonuje wpłaty na podstawie załączonego wykazu osób:

U przedstawiciela PZU dostępnego

w Domu Studenckim nr 2, w pokoju nr 1, (Świetlica), ul. Kaliskiego 11

W dniach od 18.10.2016-24.11.2016

Wtorek, Środa, Czwartek w godz. 15:15-17:15