INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenia od NNW na rok akademicki 2017/2018 dokonuje

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Okres ubezpieczenia: 01.10.2017r. - 30.09.2018r.
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny

Ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat

W zakresie ochrona dla osób:

  • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • rekreacyjnie uprawiających sport,

UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej

Wysokość składki ubezpieczeniowej na cały rok akademicki 2017/2018 wynosi:

14 zł – przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł - Wariant I nr polisy EDU-A/P 048362
18 zł – przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł - Wariant II nr polisy EDU-A/P 048365
23 zł – przy sumie ubezpieczenia 25.000 zł - Wariant III nr polisy EDU-A/P 048366

Zawarcie ubezpieczenia
Online za pośrednictwem strony: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline numer ID Klienta: 63ddw

Zgłaszanie szkód:

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.
Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

  • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
  • legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy:
Mentor SA Oddział we Wrocławiu
e-mail: mariola.burzec@mentor.pl