Elektronika i telekomunikacja

STUDIA I STOPNIA
Przedmiot 2014 2013 2012
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna 1
Analiza matematyczna 2
Anteny i propagacja fal 1
Architektura komputerów i systemy operacyjne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Działalność wychowawcza w wojsku
Elementy elektroniczne 1
Elementy elektroniczne 2
Fizyka
Historia sztuki wojennej
Język angielski
Języki programowania
Komunikacja społeczna
Konstrukcja urządzeń elektronicznych
Materiały elektroniczne
Metodyka i techniki programowania 1
Metodyka i techniki programowania 2
Miernictwo elektroniczne
Obwody i sygnały 1
Obwody i sygnały 2
Podstawy elektromagnetyzmu
Podstawy fizyki
Podstawy metrologii
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej
Podstawy pedagogiki
Podstawy telekomunikacji
Praktyka
Przetwarzanie sygnałów
Przywództwo w dowodzeniu
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
matematyczna
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Technika b.w.cz
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Techniki bezprzewodowe
Techniki i urządzenia dostępowe
Technologia informacyjna
Układy analogowe 1
Układy analogowe 2
Układy cyfrowe 1
Układy cyfrowe 2
Wprowadzenie do matematyki wyższej
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Wychowanie fizyczne
Przedmiot 2014 2013 2012
Analiza sygnałów
Anteny i propagacja fal 2
Architektura radarów
Bazy danych
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów
Eksploatacja techniczna systemów nawigacyjnych
Eksploatacja techniczna urządzeń pokładowych
Elementy techniki radarowej
Graficzne środowisko programistyczne
Inżynieria układowa
Logistyka Sił Powietrznych
Lokalne sieci komputerowe
Metody analizy danych
Miernictwo mikrofalowe
Modelowanie systemów radioelektronicznych
Modulacja i detekcja
Modulacja i detekcja 1
Modulacja i detekcja 2
Nadajniki i odbiorniki mikrofalowe
Nadajniki radiolokacyjne
Odbiorniki radiolokacyjne
Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
Podstawy eksploatacji systemów
Podstawy logistyki
Podstawy radiolokacji
Podstawy radionawigacji
Podstawy systemów radioelektronicznych
Podstawy techniki lotniczej
Podstawy teledetekcji
Podstawy układów programowalnych
Podstawy walki elektronicznej
Programowanie obiektowe
Projektowanie układów mikrofalowych wspomagane komputerowo
Przetwarzanie sygnałów losowych
Przetwarzanie sygnałów radarowych
Radarowe metody estymacji współrzędnych
Radarowe sygnały złożone
Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 1
Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 2
Rozpoznanie i walka elektroniczna
Rozpoznanie obrazowe
Rozpoznanie radiowe 1
Rozpoznanie radiowe 2
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sygnały i kodowanie
Sygnały losowe
Systemy i urządzenia komutacyjne
Systemy i urządzenia transmisyjne
Systemy nawigacyjne
Systemy radiolokacyjne
Systemy radionawigacyjne 1
Systemy radionawigacyjne 2
Taktyka i sztuka operacyjna
Taktyka lotnictwa wojskowego
Taktyka rodzajów wojsk
Taktyka Sił Powietrznych
Taktyka specjalistyczna 1
Technika emisji i odbioru
Technika i urządzenia multimedialne
Technika układów programowalnych
Techniki i urządzenia dostępowe
Techniki komunikacyjne sieci przewodowych
Techniki nadawania sygnałów
Techniki odbioru sygnałów
Techniki transmisji i zobrazowania informacji
Urządzenia radiokomunikacyjne 1
Urządzenia radiokomunikacyjne 2
Wojskowe sieci teleinformatyczne
Wyposażenie radioelektroniczne statku powietrznego
Zakłócanie radiowe
Zastosowania systemów satelitarnych
Przedmiot 2014 2013 2012
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ergonomia i ochrona pracy
Etyka zawodowa
Filozofia
Historia techniki
Język angielski 1, 2, 3, 4
Język francuski 1, 2, 3, 4
Język niemiecki 1, 2, 3, 4
Język rosyjski 1, 2, 3, 4
Kultura języka polskiego
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Podstawy zarządzania
Psychologia
Wybrane zagadnienia prawa
Wychowanie fizyczne 1, 2, 3, 4
Przedmiot 2014 2013 2012
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna 1
Analiza matematyczna 2
Fizyka
Metodyka i techniki programowania 1
Metodyka i techniki programowania 2
Obwody i sygnały 1
Obwody i sygnały 2
Podstawy elektromagnetyzmu
Podstawy fizyki
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Wprowadzenie do matematyki wyższej
Przedmiot 2014 2013 2012
Anteny i propagacja fal 1
Architektura komputerów i systemy operacyjne
Elementy elektroniczne 1
Elementy elektroniczne 2
Języki programowania
Konstrukcja urządzeń elektronicznych
Materiały elektroniczne
Miernictwo elektroniczne 1
Miernictwo elektroniczne 2
Podstawy metrologii
Podstawy telekomunikacji
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Przetwarzanie sygnałów
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Techniki bezprzewodowe
Technika b.w.cz
Techniki i urządzenia dostępowe
Układy analogowe 1
Układy analogowe 2
Układy cyfrowe 1
Układy cyfrowe 2
Przedmiot 2014 2013 2012
Administrowanie sieciami komputerowymi
Administrowanie systemami teleinformatycznymi
Akustolokacja
Alternatywne źródła zasilania
Analiza danych biometrycznych
Analiza sygnałów
Anteny i propagacja fal 2
Bazy danych
Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Czujniki i przetworniki
Detekcja promieniowania optycznego
Diagnozowanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Eksploatacja systemów bezpieczeństwa
Eksploatacja systemów pomiarowych
Elektromechaniczne systemy ochrony
Elektroniczne systemy teledetekcyjne 1
Elektroniczne systemy teledetekcyjne 2
Elementy automatyki
Elementy i moduły systemów pomiarowych
Elementy kryminalistyki
Filtracja optymalna
Fuzja danych w systemach teledetekcyjnych
Graficzne środowisko programistyczne
Inteligentne instalacje elektryczne
Inżynieria obrazu i dźwięku
Inżynieria urządzeń radioelektronicznych
Kontrola dostępu i biometria
Lokalne sieci komputerowe
Metody akwizycji i analizy sygnałów
Metody i techniki teledetekcji
Metrologia prawna
Miernictwo sygnałów i układów
Mikrokontrolery w radioelektronice
Mobilne sieci doraźne
Modelowanie systemów informatycznych
Modulacja i detekcja
Modulacja i detekcja 1
Modulacja i detekcja 2
Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych
Narzędzia symulacji sieci teleinformatycznych
Ochrona informacji
Ochrona przeciwpożarowa
Oprogramowanie systemów pomiarowych 1
Oprogramowanie systemów pomiarowych 2
Podstawy akustyki stosowanej
Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
Podstawy eksploatacji systemów
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej
Podstawy optoelektroniki
Podstawy projektowania systemów alarmowych
Podstawy sztucznej inteligencji
Podstawy teledetekcji
Podstawy układów programowalnych
Pomiary pola elektromagnetycznego
Procesory DSP
Procesory sygnałowe
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie mikrokontrolerów
Programowanie obiektowe
Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych
Programowanie urządzeń mobilnych
Programowanie w języku C-1
Programowanie w języku C-2
Programowanie w systemie Linux/Unix
Projektowanie aplikacji sieciowych
Projektowanie systemów alarmowych
Projektowanie układów w.cz. wspomagane komputerowo
Przetwarzanie danych w systemach teledetekcyjnych
Przetwarzanie sygnałów akustycznych
Przetwarzanie sygnałów biometrycznych
Radiokomunikacja ruchoma lądowa
Rozpoznawanie obrazów
Rozproszone systemy pomiarowe
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sensory akustyczne
Sensory teledetekcyjne specjalnych zastosowań
Sieci IP
Sieci komputerowe w systemach pomiarowych
Sieci neuronowe w systemach bezpieczeństwa
Statystyczna teoria detekcji i estymacji
Sterowanie ruchem w sieciach telekomunikacyjnych
Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi
Sterowniki i komputery wbudowane
Sygnały i kodowanie
Sygnały losowe
Sygnały złożone w teledetekcji
Symulacja algorytmów przetwarzania sygnałów teledetekcyjnych
Symulacja komputerowa w projektowaniu i analizie urządzeń radioelektronicznych
Systemy czasu rzeczywistego
Systemy i sieci satelitarne
Systemy interfejsów w technice pomiarowej
Systemy komutacyjne
Systemy nawigacyjne
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Systemy rozsiewcze
Systemy telewizji cyfrowej
Systemy transmisyjne
Systemy wbudowane 1
Szacowanie niepewności pomiarów
Środowiskowe uwarunkowania dokładności pomiaru
Technika emisji i odbioru
Technika systemów radioelektronicznych
Technika układów programowalnych
Techniki i urządzenia multimedialne
Techniki nadawania sygnałów
Techniki nadawania sygnałów teledetekcyjnych
Techniki odbioru sygnałów
Techniki odbioru sygnałów teledetekcyjnych
Techniki w sieciach telekomunikacyjnych
Techniki zobrazowania informacji
Techniki zobrazowania informacji w teledetekcji
Telekomunikacja optyczna
Telewizja dozorowa
Termografia radiometryczna
Termowizja
Układy i systemy mikrofalowe
Ultrasonografia
Wywiad gospodarczy
Zabezpieczenia obiektów specjalnych
Zakłócenia w układach elektronicznych
Zasilanie urządzeń elektronicznych
Zastosowania systemów satelitarnych
Zintegrowane systemy nawigacyjne
Źródła sygnałów wzorcowych
Przedmiot 2014 2013 2012
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ergonomia i ochrona pracy
Etyka zawodowa
Filozofia
Historia techniki
Język angielski 1, 2, 3, 4
Język francuski 1, 2, 3, 4
Język niemiecki 1, 2, 3, 4
Język rosyjski 1, 2, 3, 4
Kultura języka polskiego
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Podstawy zarządzania
Psychologia
Wybrane zagadnienia prawa
Przedmiot 2014 2013 2012
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna 1
Analiza matematyczna 2
Fizyka 1
Fizyka 2
Metodyka i techniki programowania 1
Metodyka i techniki programowania 2
Obwody i sygnały 1
Obwody i sygnały 2
Podstawy elektromagnetyzmu
Podstawy fizyki
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Wprowadzenie do matematyki wyższej
Przedmiot 2014 2013 2012
Anteny i propagacja fal 1
Architektura komputerów i systemy operacyjne
Elementy elektroniczne 1
Elementy elektroniczne 2
Języki programowania
Konstrukcja urządzeń elektronicznych
Materiały elektroniczne
Miernictwo elektroniczne 1
Miernictwo elektroniczne 2
Podstawy metrologii
Podstawy telekomunikacji
Praktyka kierunkowa
Praktyka ogólnotechniczna
Przetwarzanie sygnałów
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Techniki bezprzewodowe
Technika b.w.cz
Techniki i urządzenia dostępowe
Układy analogowe 1
Układy analogowe 2
Układy cyfrowe 1
Układy cyfrowe 2
Przedmiot 2014 2013 2012
Administrowanie sieciami komputerowymi
Administrowanie systemami teleinformatycznymi
Akustolokacja
Alternatywne źródła zasilania
Analiza danych biometrycznych
Analiza sygnałów
Anteny i propagacja fal 2
Bazy danych
Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Czujniki i przetworniki
Detekcja promieniowania optycznego
Diagnozowanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Eksploatacja systemów bezpieczeństwa
Eksploatacja systemów pomiarowych
Elektromechaniczne systemy ochrony
Elektroniczne systemy teledetekcyjne 1
Elektroniczne systemy teledetekcyjne 2
Elementy automatyki
Elementy i moduły systemów pomiarowych
Elementy kryminalistyki
Filtracja optymalna
Fuzja danych w systemach teledetekcyjnych
Graficzne środowisko programistyczne
Inteligentne instalacje elektryczne
Inżynieria obrazu i dźwięku
Inżynieria urządzeń radioelektronicznych
Kontrola dostępu i biometria
Lokalne sieci komputerowe
Metody akwizycji i analizy sygnałów
Metody i techniki teledetekcji
Metrologia prawna
Miernictwo sygnałów i układów
Mikrokontrolery w radioelektronice
Mobilne sieci doraźne
Modelowanie systemów informatycznych
Modulacja i detekcja
Modulacja i detekcja 1
Modulacja i detekcja 2
Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych
Narzędzia symulacji sieci teleinformatycznych
Ochrona informacji
Ochrona przeciwpożarowa
Oprogramowanie systemów pomiarowych 1
Oprogramowanie systemów pomiarowych 2
Podstawy akustyki stosowanej
Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
Podstawy eksploatacji systemów
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej
Podstawy optoelektroniki
Podstawy projektowania systemów alarmowych
Podstawy sztucznej inteligencji
Podstawy teledetekcji
Podstawy układów programowalnych
Pomiary pola elektromagnetycznego
Procesory DSP
Procesory sygnałowe
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie mikrokontrolerów
Programowanie obiektowe
Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych
Programowanie urządzeń mobilnych
Programowanie w języku C-1
Programowanie w języku C-2
Programowanie w systemie Linux/Unix
Projektowanie aplikacji sieciowych
Projektowanie systemów alarmowych
Projektowanie układów w.cz. wspomagane komputerowo
Przetwarzanie danych w systemach teledetekcyjnych
Przetwarzanie sygnałów akustycznych
Przetwarzanie sygnałów biometrycznych
Radiokomunikacja ruchoma lądowa
Rozpoznawanie obrazów
Rozproszone systemy pomiarowe
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sensory akustyczne
Sensory teledetekcyjne specjalnych zastosowań
Sieci IP
Sieci komputerowe w systemach pomiarowych
Sieci neuronowe w systemach bezpieczeństwa
Statystyczna teoria detekcji i estymacji
Sterowanie ruchem w sieciach telekomunikacyjnych
Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi
Sterowniki i komputery wbudowane
Sygnały i kodowanie
Sygnały losowe
Sygnały złożone w teledetekcji
Symulacja algorytmów przetwarzania sygnałów teledetekcyjnych
Symulacja komputerowa w projektowaniu i analizie urządzeń radioelektronicznych
Systemy czasu rzeczywistego
Systemy i sieci satelitarne
Systemy interfejsów w technice pomiarowej
Systemy komutacyjne
Systemy nawigacyjne
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Systemy rozsiewcze
Systemy telewizji cyfrowej
Systemy transmisyjne
Systemy wbudowane 1
Szacowanie niepewności pomiarów
Środowiskowe uwarunkowania dokładności pomiaru
Technika emisji i odbioru
Technika systemów radioelektronicznych
Technika układów programowalnych
Techniki i urządzenia multimedialne
Techniki nadawania sygnałów
Techniki nadawania sygnałów teledetekcyjnych
Techniki odbioru sygnałów
Techniki odbioru sygnałów teledetekcyjnych
Techniki w sieciach telekomunikacyjnych
Techniki zobrazowania informacji
Techniki zobrazowania informacji w teledetekcji
Telekomunikacja optyczna
Telewizja dozorowa
Termografia radiometryczna
Termowizja
Układy i systemy mikrofalowe
Ultrasonografia
Wywiad gospodarczy
Zabezpieczenia obiektów specjalnych
Zakłócenia w układach elektronicznych
Zasilanie urządzeń elektronicznych
Zastosowania systemów satelitarnych
Zintegrowane systemy nawigacyjne
Źródła sygnałów wzorcowych
STUDIA II STOPNIA
Przedmiot 2014 2013
Analiza metematyczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnostyka układów cyfrowych
Kierowanie zespołami ludzkimi
Kompatybilność elektromagnetyczna
Metody numeryczne
Metody optymalizacji
Niezawodność eksploatacyjna
Podstawy kryptologii
Praktyka
Procesy stochastyczne
Programowalne układy cyfrowe
Teoria informacji i kodowania
Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
Przedmiot 2014 2013
Bazy danych
Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Echolokacja
Eksploatacja urządzeń i systemów radiolokacyjnych 3
Elementy techniki radarowej
Graficzne środowisko programistyczne
Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia
Kodowanie transmisji radiowych
Metody analizy danych
Metody sztucznej inteligencji
Podstawy elektromagnetyzmu 2
Podstawy walki elektronicznej 2
Programowanie obiektowe 2
Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych
Projektowanie układów mikrofalowych wspomagane komputerowo
Projekty informacyjne
Przetwarzanie informacji rozpoznawczej
Przetwarzanie sygnałów losowych
Przetwarzanie sygnałów radarowych
Radio programowalne
Radiofonia i telewizja
Rozpoznanie elektroniczne radarowe
Rozpoznawanie obrazów
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sieci wymiany informacji
Symulacja wojskowych sieci łączności
Systemy i usługi multimedialne
Taktyka specjalistyczna 2
Technika i elektronika mikrofalowa
Teoria systemów radioelektronicznych
Układy i systemy mikrofalowe
Układy specjalizowane
Wojskowe sieci teleinformatyczne
Wybrane problemy techniki radiolokacyjnej
Zaawansowane przetwarzanie sygnałów
Przedmiot 2014 2013
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Język rosyjski
Kierowanie zespołami ludzkimi
Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
Przedmiot 2014 2013
Analiza matematyczna
Metody numeryczne
Metody optymalizacji
Procesy stochastyczne
Przedmiot 2014 2013
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Diagnostyka układów cyfrowych
Kompatybilność elektromagnetyczna
Mechanika kwantowa
Programowalne układy cyfrowe
Teoria informacji i kodowania
Przedmiot 2014 2013
Akustoelektronika
Architektura SOA
Bazy danych
Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja
Bezpieczeństwo baz danych
Bezpieczeństwo sieciowe
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Elektromagnetyczne bezpieczeństwo Informacji
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Kodowanie transmisji radiowych
Konwertery czasowo-cyfrowe
Lasery
Metody analizy danych
Metody analizy danych eksperymentalnych
Metody sztucznej inteligencji
Modelowanie i przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych
Modelowanie systemów teledetekcyjnych
Modelowanie układów dynamicznych
Podstawy polarymetrii
Podstawy radiometrii mikrofalowej
Polarymetria i interferometria w teledetekcji
Pomiary i analiza biosygnałów
Pomiary precyzyjne
Praktyka specjalistyczna
Programowanie obiektowe 2
Projektowanie aplikacji sieciowych
Projektowanie cyfrowych układów specjalizowanych
Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Projektowanie systemów informacyjnych
Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych
Projektowanie w środowisku AutoCad
Protokoły sieci teleinformatycznych
Przetwarzanie danych nawigacyjnych
Przetwarzanie sygnałów losowych
Radio programowalne
Radiofonia i telewizja
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sensory mikrofalowe w teledetekcji
Sieci IP następnej generacji
Sieci neuronowe w systemach pomiarowych
Sieci sensoryczne
Symulacja sieci teleinformatycznych
Symulacja sieci telekomunikacyjnych
Systemy i usługi multimedialne
Systemy optoelektroniczne
Systemy rozproszone
Systemy telematyczne
Systemy wbudowane 2
Środowiska programowe w systemach pomiarowych
Technika i elektronika mikrofalowa
Technika radarowej penetracji gruntu
Techniki i urządzenia multimedialne
Teledetekcyjne zobrazowanie terenu
Telefonia IP
Teoria sytemów radioelektronicznych
Układy specjalizowane
Widmowa teoria układów liniowych
Współczesne procesory
Wybrane problemy nadawania i odbioru sygnałów teledetekcyjnych
Wybrane zaawansowane metody przetwarzania sygnałów
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Zaawansowane przetwarzanie sygnałów
Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1
Zaawansowane techniki bezprzewodowe 2
Zaawansowane techniki DSP
Zaawansowane techniki w sieciach przewodowych
Zagadnienia prawne ochrony
Zarzadzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie projektami telekomunikacyjnymi
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Zintegrowane systemy ochrony
Przedmiot 2014 2013
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Język rosyjski
Kierowanie zespołami ludzkimi
Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
Przedmiot 2014 2013
Analiza matematyczna
Metody numeryczne
Metody optymalizacji
Procesy stochastyczne
Przedmiot 2014 2013
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Diagnostyka układów cyfrowych
Kompatybilność elektromagnetyczna
Mechanika kwantowa
Programowalne układy cyfrowe
Teoria informacji i kodowania
Przedmiot 2014 2013
Akustoelektronika
Bazy danych
Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja
Bezpieczeństwo baz danych
Bezpieczeństwo sieciowe
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Elektromagnetyczne bezpieczeństwo Informacji
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Kodowanie transmisji radiowych
Konwertery czasowo-cyfrowe
Lasery
Metody analizy danych
Metody analizy danych eksperymentalnych
Metody sztucznej inteligencji
Modelowanie i przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych
Modelowanie układów dynamicznych
Podstawy polarymetrii
Podstawy radiometrii mikrofalowej
Polarymetria i interferometria w teledetekcji
Pomiary i analiza biosygnałów
Pomiary precyzyjne
Praktyka specjalistyczna
Programowanie obiektowe 2
Projektowanie aplikacji sieciowych
Projektowanie cyfrowych układów specjalizowanych
Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Projektowanie systemów informacyjnych
Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych
Protokoły sieci teleinformatycznych
Przetwarzanie danych nawigacyjnych
Przetwarzanie sygnałów losowych
Radio programowalne
Radiofonia i telewizja
Radiofonia i telewizja
Seminaria dyplomowe
Seminaria przeddyplomowe
Sieci IP następnej generacji
Sieci neuronowe w systemach pomiarowych
Sieci sensoryczne
Symulacja sieci teleinformatycznych
Systemy i usługi multimedialne
Systemy optoelektroniczne
Systemy wbudowane 2
Środowiska programowe w systemach pomiarowych
Technika georadarowa
Technika i elektronika mikrofalowa
Technika radarowej penetracji gruntu
Techniki i urządzenia multimedialne
Teledetekcyjne zobrazowanie terenu
Telefonia IP
Teoria sytemów radioelektronicznych
Układy specjalizowane
Widmowa teoria układów liniowych
Współczesne procesory
Wybrane problemy nadawania i odbioru sygnałów teledetekcyjnych
Wybrane problemy teledetekcji
Wybrane zaawansowane metody przetwarzania sygnałów
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Zaawansowane przetwarzanie sygnałów
Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1
Zaawansowane techniki bezprzewodowe 2
Zaawansowane techniki DSP
Zaawansowane techniki w sieciach przewodowych
Zagadnienia prawne ochrony
Zarzadzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie projektami telekomunikacyjnymi
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Zintegrowane systemy ochrony

Energetyka

STUDIA I STOPNIA
Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Algebra z geometrią analityczną  
Analiza matematyczna I  
Analiza matematyczna II  
Aparaty elektryczne  
Automatyka  
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych  
Biopaliwa  
Budowa i eksploatacja silników spalinowych  
Chemia  
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów  
Diagnostyka maszyn i urządzeń w energetyce  
Diagnostyka termowizyjna w energetyce      
Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych  
Eksploatacja Urządzeń Energetycznych  
Elektronika  
Elektrotechnika  
Energoelektronika  
Ergonomia i ochrona pracy  
Filozofia  
Fizyka 1  
Fizyka 2  
Gospodarka energetyczna  
Graficzne środowiska programowe    
Grafika inżynierska
Historia techniki      
Hydrotroniczne układy sterowania  
Instalacje elektryczne  
Jakość energii elektrycznej      
Język angielski 1
Język angielski 2  
Język angielski 3  
Język angielski 4  
Język francuski 1  
Język francuski 2    
Język francuski 3    
Język francuski 4    
Język niemiecki 1  
Język niemiecki 2    
Język niemiecki 3    
Język niemiecki 4    
Język rosyjski 1  
Język rosyjski 2    
Język rosyjski 3    
Język rosyjski 4    
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce  
Kultura języka polskiego  
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce  
Logistyka w energetyce  
Maszyny elektryczne  
Maszyny i urządzenia dźwigowe i trasportu bliskiego
Materiały elskploatacyjne  
Materiały konstrukcyjne  
MATLAB dla energetyków  
Mechanika płynów 1  
Mechanika płynów 2  
Mechanika techniczna 1  
Mechanika techniczna 2  
Mechatronika w energetyce  
Metodyka i techniki programowania  
Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych  
Mobilne urządzenia energetyczne
Napędy hydrauliczne  
Ochrona środowiska w energetyce      
Odnawialne źródła energii  
Ogniwa paliwowe w systemach energetycznych  
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej  
Podstawy dynamiki maszyn w energetyce  
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych      
Podstawy metrologii  
Podstawy technik wysokich napięć  
Podstawy wymiany ciepła  
Podstawy zarządzania  
Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce  
Praktyka kierunkowa  
Praktyka kierunkowa (WME)  
Praktyka ogólnotechniczna  
Programowanie sterowników PLC
Projekt przejściowy  
Projekt przejściowy (WME)    
Projektowanie konstrukcji w programie CATIA
Projektowanie w energetyce
Prowadzenie działalnosci przedsiębiorstwa energetycznego na rynku  
Przesyłanie energii elektrycznej  
Psychologia  
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna  
Rozwój układów napędowych maszyn energetycznych  
Seminaria dyplomowe  
Seminaria dyplomowe (WME)
Seminaria przeddyplomowe      
Seminaria przeddyplomowe (WME)
Technika cyfrowa  
Technika mikroprocesorowa  
Technika obliczeniowa i symulacyjna  
Technologia informacyjna  
Technologie fotoniczne w energetyce      
Technologie maszyn energetycznych  
Teledetekcja w energetyce      
Termodynamika techniczna 1  
Termodynamika techniczna 2  
Transport drogowy i jego organizacja w energetyce  
Tribologia i tribotechnika  
Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone  
Wprowadzenie do matematyki wyższej      
Wychowanie fizyczne 1  
Wychowanie fizyczne 2  
Wychowanie fizyczne 3  
Wychowanie fizyczne 4      
Zabezpieczenia obiektów energetycznych    
Przedmiot 2014 2015 2016 2017
Algebra z geometrią analityczną  
Analiza matematyczna I  
Analiza matematyczna II  
Aparaty elektryczne  
Automatyka  
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych  
Biopaliwa  
Budowa i eksploatacja silników spalinowych    
Chemia  
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów  
Diagnostyka maszyn i urządzeń w energetyce    
Diagnostyka termowizyjna w energetyce      
Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych  
Eksploatacja Urządzeń Energetycznych  
Elektronika  
Elektrotechnika  
Energoelektronika  
Ergonomia i ochrona pracy  
Filozofia  
Fizyka 1  
Fizyka 2  
Gospodarka energetyczna  
Graficzne środowiska programowe    
Grafika inżynierska
Historia techniki      
Hydrotroniczne układy sterowania    
Instalacje elektryczne  
Jakość energii elektrycznej      
Język angielski 1
Język angielski 2  
Język angielski 3  
Język angielski 4  
Język francuski 1  
Język francuski 2    
Język francuski 3    
Język francuski 4    
Język niemiecki 1  
Język niemiecki 2    
Język niemiecki 3    
Język niemiecki 4    
Język rosyjski 1  
Język rosyjski 2    
Język rosyjski 3    
Język rosyjski 4    
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce  
Kultura języka polskiego  
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce

td>

 
Logistyka w energetyce    
Maszyny elektryczne  
Maszyny i urządzenia dźwigowe i trasportu bliskiego  
Materiały elskploatacyjne  
Materiały konstrukcyjne  
MATLAB dla energetyków    
Mechanika płynów 1  
Mechanika płynów 2  
Mechanika techniczna 1  
Mechanika techniczna 2  
Mechatronika w energetyce  
Metodyka i techniki programowania  
Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych  
Mobilne urządzenia energetyczne  
Napędy hydrauliczne  
Ochrona środowiska w energetyce      
Odnawialne źródła energii  
Ogniwa paliwowe w systemach energetycznych    
Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej  
Podstawy dynamiki maszyn w energetyce  
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych      
Podstawy metrologii  
Podstawy technik wysokich napięć  
Podstawy wymiany ciepła  
Podstawy zarządzania  
Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce    
Praktyka kierunkowa  
Praktyka kierunkowa (WME)    
Praktyka ogólnotechniczna  
Praktyka ogólnotechniczna (WME)    
Programowanie sterowników PLC
Projekt przejściowy    
Projekt przejściowy (WME)    
Projektowanie konstrukcji w programie CATIA
Projektowanie w energetyce
Prowadzenie działalnosci przedsiębiorstwa energetycznego na rynku  
Przesyłanie energii elektrycznej  
Psychologia  
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna  
Rozwój układów napędowych maszyn energetycznych    
Seminaria dyplomowe    
Seminaria dyplomowe (WME)      
Seminaria przeddyplomowe  
Seminaria przeddyplomowe (WME)    
Technika cyfrowa  
Technika mikroprocesorowa  
Technika obliczeniowa i symulacyjna  
Technologia informacyjna  
Technologie fotoniczne w energetyce      
Technologie maszyn energetycznych  
Teledetekcja w energetyce      
Termodynamika techniczna 1  
Termodynamika techniczna 2  
Transport drogowy i jego organizacja w energetyce    
Tribologia i tribotechnika  
Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone  
Wychowanie fizyczne 1    
Wychowanie fizyczne 2    
Wychowanie fizyczne 3    
Zabezpieczenia obiektów energetycznych    
STUDIA II STOPNIA
Przedmiot 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
Hydrotroniczne układy napędowe
Inżynieria eksploatacji maszyn w energetyce
Komputerowe wspomagania projektowania w energetyce z CAD
Laboratorium problemowe
Mechanika kwantowa
Metody numeryczne
Metody podejmowania decyzji
Mobilne urządzenia energetyczne
Modelowanie systemów energetycznych
Modelowanie zagadnień elektrotechniki
Modelowanie zagadnień termomechaniki
Podstawy elektromagnetyzmu
Podstawy energetyki jądrowej
Podstawy energetyki niekonwencjonalnej
Praktyka specjalistyczna
Praktyka specjalistyczna (WME)
Programowalne układy sterowania
Prototypowanie maszyn i urządzeń
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Seminaria dyplomowe
Seminarium dyplomowe (WME)
Seminaria przeddyplomowe
Seminarium przeddyplomowe (WME)
Sieci komputerowe i bazy danych
Sterowanie systemami elektroenergetycznymi
Tory prądowe i układy stykowe
Transport mediów energetycznych
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej
Wybrane zagadnienia systemów dynamicznych
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Wychowanie fizyczne 1
Zaawansowane metody i techniki pozyskiwania paliw i energii
Zarządzanie jakością w energetyce
Przedmiot 2015 2016 2017
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
Hydrotroniczne układy napędowe
Inżynieria eksploatacji maszyn w energetyce
Komputerowe wspomagania projektowania w energetyce z CAD
Laboratorium problemowe
Metody numeryczne
Metody podejmowania decyzji
Mobilne urządzenia energetyczne
Modelowanie systemów energetycznych
Modelowanie zagadnień elektrotechniki
Modelowanie zagadnień termomechaniki
Podstawy energetyki jądrowej
Podstawy energetyki niekonwencjonalnej
Praktyka specjalistyczna
Praktyka specjalistyczna (WME)
Programowalne układy sterowania
Prototypowanie maszyn i urządzeń
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Seminaria dyplomowe
Seminarium dyplomowe (WME)
Seminaria przeddyplomowe
Seminarium przeddyplomowe (WME)
Sieci komputerowe i bazy danych
Sterowanie systemami elektroenergetycznymi
Tory prądowe i układy stykowe
Transport mediów energetycznych
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej
Wybrane zagadnienia systemów dynamicznych
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Wychowanie fizyczne 1
Zarządzanie jakością w energetyce
Zaawansowane metody i techniki pozyskiwania paliw i energii