RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący rady: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
Sekretarz rady: mjr dr inż. Jan KELNER

 

Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

 

1 prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ Telekomunikacja
2 dr hab. inż. Witold CZARNECKI, prof. WAT Telekomunikacja
3 dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI, prof. WAT Elektronika
4 prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI Elektronika
5 prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI Telekomunikacja
6 dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT Elektronika
7 dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
8 prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC Elektronika
9 prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI Telekomunikacja
10 dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT Elektronika
11 prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS Elektrotechnika
12 dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
13 dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT Telekomunikacja
14 dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT Elektronika
15 dr hab. inż. Michał PAWŁOWSKI, prof. WAT Elektronika
16 dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
17 dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI, prof. WAT Elektronika
18 dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, prof. WAT Telekomunikacja
19 prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Telekomunikacja
20 dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT Telekomunikacja
21 prof. dr hab. inż. Bronisław STEC Telekomunikacja
22 prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ Elektrotechnika, Elektronika,
Automatyka i Robotyka
23 dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. WAT Elektronika
24 dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT Elektronika
25 prof. dr hab. inż. Marian WNUK Telekomunikacja
26 dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
Pozostali członkowie Rady

 

27 dr inż. Adam SŁOWIK Zastępca Dziekana
28 mjr dr inż. Jarosław BUGAJ Prodziekan
29 dr inż. Leszek KACHEL NA - ITK
30 płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI NA - ITK
31 dr inż. Jarosław MICHALAK NA - ITK
32 dr inż. Leszek NOWOSIELSKI NA - LabKEM
33 ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ NA - ITK
34 mgr inż. Leszek KOWALSKI nie NA - ITK
35   Stanisław KIERLAŃCZYK nie NA - ISE
36   Jerzy STEC nie NA - IRE
37 mgr inż. Michał KNIOŁA doktorant
38 inż. Piotr GRZEGRZÓŁKA student
39 inż. Piotr SADECKI student
40 inż. Patrycja TYMIŃSKA studentka
41   Rafał BIELECKI student
42   Anna KOPEĆ studentka
43   Przemysław SPICZYŃSKI student
44   Krzysztof ŚWIDRAK student
45   Tomasz WŁUDYGA student
46   Adrian WOLSKI student

 

Goście zaproszeni na posiedzenie Rady

 

47 prof. dr hab. inż. Jerzy BARZYKOWSKI Elektrotechnika
48 prof. dr hab. inż.  Andrzej K. MICHALSKI Elektrotechnika; Informatyka;
Automatyka i Robotyka
49 prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI Elektrotechnika; Informatyka
50 prof. dr inż. Wojciech OSZYWA Telekomunikacja
51 doc. dr nw. inż. Artur BAJDA Z-ca Dyrektora ITK
52 doc. dr inż. Stanisław KONATOWSKI Z-ca Dyrektora IRE
53 dr inż. Michał WIŚNIOS Z-ca Dyrektora ISE
54 mgr inż. Zdzisław BOGACZ Kierownik Dziekanatu
55 mgr inż.  Andrzej WIŚNIEWSKI Kierownik administracyjny
56 dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ ISE