RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący rady: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
Sekretarz rady: dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

 

1 dr hab. inż. Witold CZARNECKI, prof. WAT Telekomunikacja
2 dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI, prof. WAT Elektronika
3 prof. dr hab. inż.. Andrzej DOBROWOLSKI Elektronika
4 prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI Telekomunikacja
5 dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT Elektronika
6 dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
7 prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC Elektronika
8 prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI Telekomunikacja
9 dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT Elektronika
10 prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS Elektrotechnika
11 dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT Budowa i eksploatacja maszyn
12 dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT Telekomunikacja
13 dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT Elektronika
14 dr hab. inż. Jacek PAŚ, prof. WAT Transport
15 dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
16 dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI, prof. WAT Elektronika
17 dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, prof. WAT Telekomunikacja
18 dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT Telekomunikacja
19 prof. dr hab. inż. Bronisław STEC Telekomunikacja
20 prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ Elektrotechnika, Elektronika,
Automatyka i Robotyka
21 dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. WAT Elektronika
22 dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT Elektronika
23 prof. dr hab. inż. Marian WNUK Telekomunikacja
24 dr hab. inż.  Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT  Telekomunikacja
25 wakat    
26 wakat    

 

Pozostali członkowie Rady

 

27 dr inż. Adam SŁOWIK Zastępca Dziekana
28 mjr dr inż. Jarosław BUGAJ Prodziekan
29 dr inż. Leszek KACHEL NA - ITK
30 płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI NA - ITK
31 dr inż. Jarosław MICHALAK NA - ITK
32 dr inż. Leszek NOWOSIELSKI NA - LabKEM
33 ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ NA - ITK
34 mgr inż. Leszek KOWALSKI nie NA - ITK
35   Stanisław KIERLAŃCZYK nie NA - ISE
36   Jerzy STEC nie NA - IRE
37 mgr inż. Michał KNIOŁA doktorant
38 inż. Piotr GRZEGRZÓŁKA student
39 inż. Piotr SADECKI student
40 inż. Patrycja TYMIŃSKA studentka
41   Rafał BIELECKI student
42   Anna KOPEĆ studentka
43   Przemysław SPICZYŃSKI student
44   Krzysztof ŚWIDRAK student
45   Tomasz WŁUDYGA student
46   Adrian WOLSKI student

 

Goście zaproszeni na posiedzenie Rady

 

47 prof. dr hab. inż. Marek S. AMANOWICZ Telekomunikacja
48 prof. dr hab. inż. Jerzy BARZYKOWSKI Elektrotechnika
49 prof. dr hab. inż.  Andrzej K. MICHALSKI Elektrotechnika; Informatyka;
Automatyka i Robotyka
50 prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI Elektrotechnika; Informatyka
51 prof. dr inż. Wojciech OSZYWA Telekomunikacja
52 dr hab. inż. Michał PAWŁOWSKI Elektronika
53 dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI Telekomunikacja
54 prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Telekomunikacja
55 dr hab. inż. Stanisław ZIEMIANEK Energetyka, Informatyka, Elektrotechnika
56 doc. dr nw. inż. Artur BAJDA Z-ca Dyrektora ITK
57 doc. dr inż. Stanisław KONATOWSKI Z-ca Dyrektora IRE
58 dr inż. Michał WIŚNIOS Z-ca Dyrektora ISE
59 mgr inż. Zdzisław BOGACZ Kierownik Dziekanatu
60 mgr inż.  Andrzej WIŚNIEWSKI Kierownik administracyjny
61 dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ Sekretarz Rady