Doktorant w roku akademickim 2017/2018 w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:

 1. najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go przedmiotów - ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu;
 2. sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia
  - w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 3. sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 4. po uzyskaniu wpisów wszystkich ocen zgłosić w systemie USOS semestr (program) do rozliczenia.

Semestr letni 2017/2018

Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne

09-11.03.2018 r.
16-18.03.2018 r.
06-08.04.2018 r.
20-22.04.2018 r.
11-13.05.2018 r.
25-27.05.2018 r.
08-10.06.2018 r.

 
Terminy zaliczenia semestru zimowego:
 • termin zasadniczy do 20.06.2018 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 27.06.2018 r.
 • termin poprawkowy do 11.07.2018 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 18.07.2018 r.

Semestr zimowy 2017/2018

Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2017/2018
06-08.10.2017 r.
20-22.10.2017 r.
17-19.11.2017 r.
01-03.12.2017 r.
15-17.12.2017 r.
12-14.01.2018 r.
19-21.01.2018 r.
06-08.10.2017 r.
13-15.10.2017 r.
27-29.10.2017 r.
17-19.11.2017 r.
24-26.11.2017 r.
08-10.12.2017 r.
12-14.01.2018 r.
 
Terminy zaliczenia semestru zimowego:
 • termin zasadniczy do 10.02.2018 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 17.02.2018 r.
 • termin poprawkowy do 24.02.2018 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 03.03.2018 r.