» » Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 10.10.2017 r.

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 10.10.2017 r.

wpis w: Aktualności | 0

W związku z Uchwałą Komisji Wyborczej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 72/KWA/2017 z dnia 3 października 2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału WEL:

  • prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI,
  • prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ,
  • dr hab. inż. Michał PAWŁOWSKI,

zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Wydziału Elektroniki.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na wybory uzupełniające do Rady Wydziału (3 mandaty) w dniu 22 listopada 2017 w sali 121 (sala Rady Wydziału Elektroniki), budynek 45 o godz. 9:00.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z oświadczeniem należy składać do sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej, mgr inż. Rafała BIAŁKA, pok. 80/100, do dnia 25.10.2017 r., do godz. 14.

Komisja Wyborcza WEL