» » Godziny pracy Dziekanatu WEL dla studentów studiów niestacjonarnych

Godziny pracy Dziekanatu WEL dla studentów studiów niestacjonarnych

Od dnia 20.10.2017 r. wprowadza się dla studentów studiów niestacjonarnych zmiany w harmonogramie dyżurów w Dziekanacie Wydziału Elektroniki. Dyżury będą pełnione przez pracowników Dziekanatu WEL tylko w soboty, z wyjątkiem 03.11.br.