Zaliczenie BHP

Studenci pierwszego roku studiów oraz wszystkie osoby posiadające brak zaliczenia BHP zobowiązani są do zdania testu na platformie e-learningowej pod adresem:

https://ebhp.wat.edu.pl

 

Decyzja Rektora WAT Nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017:

Zaliczenie BHP jest wymagane do zaliczenia pierwszego semestru studiów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia szkolenia BHP jest zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu.

Test będzie dostępny tylko do 30.10.2017r.

Należy się zalogować na stronie https://ebhp.wat.edu.pl/, podając swój email w domenie student.wat.edu.pl (studenci) lub wat.edu.pl (doktoranci).

Hasłem startowym jest ciąg znaków, składający się z trzech pierwszych liter imienia ojca, pięciu ostatnich cyfr numeru pesel oraz trzech pierwszych liter imienia matki (małe litery bez polskich znaków diakrytycznych). Osoby nie posiadające numeru pesel mają hasło startowe składające się z sześciu liter.

W przypadku niezaliczenia testu studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego zdawania na platformie e-learningowej testu poprawkowego.

W przypadku niezaliczenia testu poprawkowego na platformie e-learningowej student zalicza szkolenie bezpośrednio przed specjalistą Zespołu BHP.

Po zalogowaniu się należy zmienić hasło.