» » Informacja dla studentów I roku

Informacja dla studentów I roku

Osoby zakwalifikowane na I-szy rok studiów I stopnia w Wydziale Elektroniki WAT, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonych terminach, tzn. nie odebrały legitymacji studenckiej, nie podpisały „ŚLUBOWANIA” i „UMOWY”, mogą zgłosić się w dniach:

Studia niestacjonarne: 

  • 05 października (piątek), zbiórka do godz. 16.30 – tel. kontaktowy  261 839 341, 261 837 103,
  • 06 października (sobota), zbiórka do godz. 9.00 – tel. kontaktowy  261 837 217.

Studia stacjonarne:

  • 02.10.2018 r. (wtorek), zbiórka do godz. 08.30,
  • 03.10.2018 r. (środa), zbiórka do godz. 08.30,
  • 04.10.2018 r. (czwartek), zbiórka do godz. 08.30.

Miejsce zbiórki: obok Biura Przepustek (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy Gen. W. Urbanowicza 2).

W ww. terminach pracownik dziekanatu Wydziału Elektroniki wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni celem dokonania rejestracji.

Po ww. terminach zainteresowani odbiorem legitymacji proszeni są o kontakt telefoniczny – tel. 261 837 224 lub 261 839 142.

Ważne!
Osoby, które nie odbiorą legitymacji – przepustki (ELS) nie będą mogły wchodzić na teren zamknięty na zajęcia oraz korzystać z biblioteki.