» » Przydział do grupy studenckiej

Przydział do grupy studenckiej

Studenci zakwalifikowani na I rok studiów na Wydziale Elektroniki po podaniu numeru PESEL mogą sprawdzić do której grupy studenckiej zostali przydzieleni oraz mogą zapoznać się z planem zajęć na najbliższy semestr.

W przypadku wątpliwości, zauważenia błędów prosimy o kontakt z dziekanatem Wydziału.

Za plany zajęć odpowiedzialny jest p. Zdzisław Bociarski.