» » Rozliczenie się z uczelnią absolwentów Wydziału Elektroniki i odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych

Rozliczenie się z uczelnią absolwentów Wydziału Elektroniki i odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dyplomy ukończenia studiów, a także odpisy dyplomów w języku obcym odbiera się osobiście wyłącznie w dziekanacie Wydziału Elektroniki.

Absolwenci mają obowiązek rozliczenia się z uczelnią przed otrzymaniem dyplomu, suplementu, odpisu dyplomu oraz odznaki absolwenta.

Przed uroczystym odbiorem dyplomu należy wykonać nw. czynności:

W pierwszym kroku:

 1. pobrać ze strony Wydziału kartę obiegową absolwenta,
 2. dokonać rozliczenia z uczelnią wg zamieszczonych wskazówek,
  Uwaga: Zaleca się aby niezwłocznie po egzaminie dyplomowym uzyskać na karcie obiegowej podpis promotora pracy dyplomowej.
 3. zdać Ankietę absolwenta WAT w dniu uzyskania podpisu kierownika dziekanatu (p.12/45 lub p.11/45).

W kolejnym kroku absolwent sprawdza poprawność wykonanego dyplomu i odpisu dyplomu.
W tym celu należy przyjść osobiście do pokoju 13 w budynku 45:

 1. zdać wypełnioną kartę obiegową w p.13/45 wraz z kopią dowodu opłaty za dyplom (oryginał wpłaty do wglądu),
 2. własnoręcznie złożyć podpis w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt,
 3. odebrać odpis dyplomu, suplement oraz pozostałe dokumenty.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów odbywa się w wyznaczonych dniach. Pierwszy termin wyznacza się w okresie do 30 dni od zdania egzaminu dyplomowego. Informację o rozpoczęciu wydawania dyplomów umieszcza się w ogłoszeniach dziekanatu.

Założenia ogólne odbioru dyplomów ukończenia studiów:

 1. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom cywilnym Wydziału będzie realizowane w czwartki o godz. 14.00, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności w dziekanacie. Uzgodnienie obecności na uroczystym wręczeniu dyplomu można złożyć:
  1. osobiście,
  2. przesyłając informację na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu 261 837 224 lub 261 837 795 lub 261 839 142.
 2. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych odbędzie się w przeddzień promocji, tj. 09.08.2018 r.
  Uwaga: Praktyka d-cy plutonu/dublera odbywa się w dniach 02.07.- 27.07.2018 r. Po powrocie z praktyk większość czasu absolwentów będzie przeznaczona na przygotowania do promocji. Z tego względu zaleca się wykonanie większości ww. czynności przed wyjazdem na praktykę.

*)  Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Więcej szczegółów na stronie wydziału oraz w dziekanacie.